Det er nå klart at UDI jobber med etablering av et kjempestort flyktningmottak i det gamle sykehusbygget på Veum. Muligens planlegger de for så mye som 1.200 plasser. For beboerne i området og for Fredrikstad som by er dette helt uhåndterlig. Omfanget må reduseres betydelig.

I mine øyne bør det ikke være tvil om at Fredrikstad skal ta sin andel av den flyktningstrømmen som kommer til Norge. Hvor mange dette skal være avhenger selvfølgelig av hva som skjer fremover. Uansett er 1.200 et meget høyt tall. Men selv om det er slik at 1.200 er Fredrikstads rimelige andel, så er det helt uholdbart at alle skal plasseres på samme sted.

Et slikt kjempemottak vil gi en uakseptabel risiko, både i forhold til konsekvensene av interne problemer i mottaket, og i forhold til mulige belastninger på nærmiljøet. I mine øyne blir det også veldig vanskelig å se for seg hvordan vi skal arbeide med integrering av flyktninger hvis så mange plasseres på ett sted.

Nå er det slik at lokale myndigheter i Fredrikstad har høyst begrenset mulighet til å påvirke etableringen av flyktningmottak. Likevel er det Fredrikstads innbyggere som til syvende og sist skal levere skoletilbud, helsetjenester og all annen hjelp og støtte som flyktningene trenger. Da må vi også kunne kreve et minimum av dialog med staten om betingelser.

Ordfører Jon-Ivar Nygård oppfordrer oss alle til å brette opp ermene og gjøre en dugnadsinnsats for flyktninger. Jeg nøler ikke med å slutte meg til den oppfordringen. Men vi må også ta lokalsamfunn og nærmiljø på alvor. Jeg var tilhører da lokalsamfunnsutvalget på Ambjørnrød arrangerte folkemøte om flyktningmottak sist mandag. Det er stor uro i nærmiljøet, og vi som er politikere i Fredrikstad må lytte nøye til lokalbefolkningen.

Lokalsamfunns- utvalget har med dette etablert et konstruktivt utgangspunkt for dialog.

Ingen som var til stede på møtet på Ambjørnrød kan være i tvil om at det er sterk lokal motstand mot kjempemottaket. Dette er et lokalsamfunn som har levd fredelig med et mottak for et hundretalls personer gjennom mer enn ett ti-år. Men et mottak for et tusentalls personer skaper frykt og protest.

Lokalsamfunnsutvalget har i en formell uttalelse etter mandagens folkemøte sagt at de aksepterer et mottak, men det kan ikke i antall utgjøre mer enn ti prosent av antall beboere i lokalsamfunnet. Det betyr i så fall et mottak med litt under 300 plasser. Lokalsamfunnsutvalget har med dette etablert et konstruktivt utgangspunkt for dialog.

Vi som lokalpolitikere kan ikke være med å ta ansvar for et prosjekt uten at det er skapt et minimum av støtte i lokalsamfunnet. Det må bety at planene på Veum må nedskaleres.