Takk for et godt og poengtert innlegg. Du avslutter med å si at «det er trist hvis de som klikker liker på mitt motsvar til Leif Andreassens artikkel blir kalt nett-troll

Det håper jeg ikke de blir. Du har nemlig en form på innlegget ditt som er et godt utgangspunkt for en debatt. Helt fritt for billige generaliseringer og hatytringer. Det betyr imidlertid ikke at vi er enige.

Du bruker tid på å analysere begrepet godhetstyrann. Det er verken jeg eller andre godhetstyranner som har funnet opp dette begrepet. Det var Sylvi Listhaug som introduserte det. Fra 2015 til i dag har ordet vært brukt i over 600 artikler i norsk media, som oftest med en negativ forståelse. Da hun introduserte begrepet logret mange nettroll som valper som fikk et stort ben på julaften.

Du vil ikke tro hvor mange ganger ulike nettroll har kastet dette begrepet ut mot meg når de har vært tomme for argumenter. Dette er bakgrunnen for bruk av ordet som er rettet mot alle oss som hver dag gjør en jobb for flyktningene og som er positive til at de er her. Jeg liker ikke ordet, men vil ta det i bruk som et motsvar til samfunnets negative krefter. Vi vil bli eiere av ordet for å si det på en annen måte.

Til slutt en liten feil i innlegget ditt. Du skriver at «De er upartiske og frivillige organisasjoner som bidrar med nødhjelp, førstehjelp o.a. og er uavhengig av politikk.» Det er ikke riktig. Både Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Kirkens Bymisjon driver et omfattende arbeid for flyktninger. Her i Fredrikstad driver Norsk Folkehjelp asylmottaket på Veum.

Hvis du går inn på hjemmesidene til Norsk Folkehjelp vil du se at begrepet Godhetstyranner som overskrift for hele hjemmesiden. Organisasjonen har erklært seg som en organisasjon for godhetstyranner.