Best mulig nærmiljøhall for pengene, Trosvikhallen må dekke mange behov

Fredrikstad kommune har utarbeidet denne skissen som viser hvilke ulike behov Trosvikhallen er ment å dekke.

Fredrikstad kommune har utarbeidet denne skissen som viser hvilke ulike behov Trosvikhallen er ment å dekke.

Av

Trosvik lokalsamfunnsutvalg argumenterer for en hall som idretten, kultur og øvrige organisasjoner kan bruke: – En hall som ikke dekker alle disse behovene vil medføre at eksisterende aktiviteter vil forsvinne fra Trosvik-området.

DEL

Leserbrev

Nærmiljøhallen på Trosvik skal dekke skolens behov, idrettens behov og lokalsamfunnets behov for gode, trygge møteplasser. Fredrikstad Idrettsråd og Østfold Idrettskrets forsøker å fremstille Trosvikhallen som en ren idrettshall for organisert lagidrett. Trosvikhallen er så mye mer enn dette og sammenligninger med andre idrettshaller er en avsporing av debatten. Sambruk mellom skole, idrett og lokalsamfunn vil øke nytten av hallen og det er den totalt sett mest kostnadseffektive måten. Trosvik lokalsamfunnsutvalg (TLSU) mener at hallen skal dekke mange flere behov enn en hall for organisert lagidrett.

Bakgrunnen for bygging av ny hall er at Trosvik skole trenger større kapasitet til kroppsøvingsfaget. Dagens gymsal er for liten og ikke tilpasset hverken gårsdagens eller dagens behov. Fremtidens kroppsøvingsfag skal legge enda mer vekt på ulike bevegelsesaktiviteter, lek og øving og være mindre idrettsrettet. Dette stiller krav til at vi skal bygge nærmijøhaller og ikke idrettshaller.

Dette er ikke argumenter som har kommet til underveis i prosjektet, alle som har deltatt i brukermedvirkningen har fått informasjon om dette.

Idretten, kultur og øvrige organisasjoner i området har også behov for trenings- og samlingslokaler. Dagens fem gymsaler på Trosvik (Trosvik skole og Fredrik II videregående skole) skal erstattes av en nærmiljøhall, og disse fem salene har mange brukergrupper. Brukergruppene varierer mellom organiserte lagidretter, individuelle idretter (for eksempel taekwondo) og kulturaktører (for eksempel kor og korps).

En hall som ikke dekker alle disse behovene vil medføre at eksisterende aktiviteter vil forsvinne fra Trosvik-området. Trosvik har ingen andre steder i området disse aktivitetene kan utøves. Dette er ikke argumenter som har kommet til underveis i prosjektet, alle som har deltatt i brukermedvirkningen har fått informasjon om dette. Vedtakene i kulturutvalget har også vært tydelige på hvilke behov hallen skulle dekke.

Trosvikhallen har vært tenkt plassert på dagens parkeringsplass for Trosvik skole. Grunnlaget for plasseringen var at vi skulle få bygd hallen raskt. Argumenter om uheldig plassering midt inne i et boligområde ble avfeid. Heldigvis er det nå mulighet for å gjøre om på denne beslutningen. Naboene i området startet en underskriftsaksjon og får nå løftet denne saken til bystyret. TLSU har tillit til at man velger en plassering av ny hall, som reduserer trafikken i smågatene til det beste for naboer og for å trygge skoleveien for 550 barn som til daglig ferdes i området.

Levekårsundersøkelsen i Fredrikstad viser at Trosvik har ekstra behov for å ha gode møteplasser. Trosvikhallen vil være et naturlig møtested og spørsmålet vi bør stille oss er, hvordan kan vi utvikle møtestedet til å favne flest mulig. Hvordan vi forvalter fellesskapets midler er viktig, og sambruk av lokaler gjør at vi får en mer effektiv bruk. Vi ønsker å inkludere alle på Trosvik, og da må også tilbudet i hallen være tilpasset dette.

Erling Søyland

Leder Trosvik lokalsamfunnsutvalg

Trosvik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags