Fjernvarme gir Fredrikstad plass til elektrifisering

Fjernevarmenett ble etablert i Dikeveien i 2018. – Utbyggingen gjør at det blir mindre behov for å bygge ut strømnettet, skriver Tonby.

Fjernevarmenett ble etablert i Dikeveien i 2018. – Utbyggingen gjør at det blir mindre behov for å bygge ut strømnettet, skriver Tonby. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jan Erik Tonby: – Fjernvarmen i Fredrikstad gir byen et forsprang i det grønne skiftet. Ved å utnytte energi som allerede finnes i byen, rydder fjernvarmen plass i strømnettet til elbilladere og annen nødvendig elektrifisering.

DEL

Kronikk

I forkant av høstens kommunevalg er det på sin plass å gi honnør til fremsynte politikere som har lagt til rette for at Fredrikstad sentrum i dag har en energiløsning mange europeiske byer misunner oss. Mens smarte byer og sirkulær energi i dag er på alles lepper, har Fredrikstad siden slutten av nittitallet jobbet målrettet med akkurat dette.

Fruktene kan byen høste i dag, når elektrifiseringen av samfunnet skyter fart. Hvis ikke Fredrikstad hadde hatt et fjernvarmesystem som forsyner byen med nesten 80 millioner kilowattimer til oppvarming årlig, måtte dette isteden blitt levert fra strømnettet. Den kapasiteten kan nå brukes til nødvendig elektrifisering av for eksempel transporten i byen. 80 millioner kilowattimer tilsvarer forbruk av varme og varmt tappevann til 8-9.000 leiligheter.

Fredrikstads urbane energi

Samtidig er det mer å gå på. Med økende grad av fortetting i Fredrikstad har fjernvarme, og også fjernkjøling, en viktig rolle å spille fremover. Per i dag er nesten all fjernvarmen i Fredrikstad basert på spillvarme fra avfallsforbrenningsanleggene på Øra. Uten fjernvarme ville spillvarmen gått tapt og den er en åpenbar ressurs å utnytte. Men alle kilder som kan varme opp vann, kan bidra i det kollektive fjernvarmenettet.

Fredrikstad Fjernvarme har i mange år sørget for storskala miljøgevinster for byen, og våre fjernvarme- og fjernkjølenett ligger klare i store deler av de sentrumsnære områdene.

Slike kilder kan være solenergi, varmepumper, bioenergi eller andre former for spillvarmekilder. Ishaller avgir varme, det samme gjør datasentre. Eller bygninger som produserer mer varme enn de bruker selv. Fjernvarmenettet kan ta imot overskuddsvarmen og hjelpe slike hus med å bli såkalte plusshus. Å utnytte alle disse kildene der folk bor og jobber er det vi kaller Urban Energi.

Det varme vannet kan brukes av kundene til oppvarming av bygg og varmt forbruksvann, men også i industriprosesser, snøfrie kunstgressbaner eller snøfrie gågater og fortau. Uten å belaste et stadig dyrere kraftnett. Bare fantasien setter grenser, så lenge markedet er der.

Å bygge ut systemer for effektiv energibruk i byen har historisk sett ikke vært selvgående økonomisk. Derfor har myndighetene støtteordninger for å få gjennomført samfunnsøkonomisk gunstige prosjekter av denne typen. Fjernvarme er i tillegg konsesjonsbelagt og strengt regulert. Når det først er gitt konsesjon, gir Plan- og bygningsloven kommunen mulighet til å vedta såkalt «tilknytningsplikt» til fjernvarmenettet. Dette har Fredrikstad kommune gjort.

Strømnettets bestevenn

Uten tilknytningsplikt ville mange store byggeprosjekt i byen de siste årene blitt bygget med direkte elektrisk oppvarming. Sistnevnte gir svært liten fleksibilitet i valg av energikilde og er nærmest å anse som å benytte indrefilet til produksjon av kjøttdeig. Elektrisk kraft bør isteden brukes til annet enn oppvarming, slik Fredrikstad har lagt til rette for. Når fjernvarmen tar seg av oppvarmingseffekten vinterstid, kan det utsette store investeringer i kraftsystemet.

Reduserte investeringer i kraftnettet gir reduserte kostnader for strømkunder. Med et samspill mellom strømnettet og vannbårne systemer, er det beregnet at man kan avlyse eller i det minste utsette investeringer på ca. 15 milliarder kroner i området rundt Oslo de neste ti årene.

Fredrikstad Fjernvarme har i mange år sørget for storskala miljøgevinster for byen, og våre fjernvarme- og fjernkjølenett ligger klare i store deler av de sentrumsnære områdene. Vi har god kapasitet til å levere miljøvennlig fjernvarme direkte til våre kunder eller ta imot produksjon fra lokale løsninger om det viser seg gjennomførbart økonomisk sett. Tilleggsgevinsten med lavere investeringer i kraftnettet er en bonus byens befolkning og bedrifter får nytte av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags