Havet og Utgårdskilen er Hvalers fortrinn

– Med en stor og dyktig aktør som Borg havn til å forvalte havna har vi stor tro på fremtidens næringsutvikling i Utgårdskilen, skriver Mona Vauger. Innsendt bilde

– Med en stor og dyktig aktør som Borg havn til å forvalte havna har vi stor tro på fremtidens næringsutvikling i Utgårdskilen, skriver Mona Vauger. Innsendt bilde

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Utgårdskilen kan bli en viktig brikke i fremtidens jakt på «den nye oljen». Mona Vauger og Hvaler Arbeiderparti vil ha flere arbeidsplasser knyttet til fiske den aktiviteten det gir på land.

DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På Hvaler er vi nødt til å satse på det som er Hvalers fortrinn, vår beliggenhet midt i fremtidens ressurstilgang – havet. Hvaler Arbeiderpartis forslag til kommuneplanen om å sette av flere landarealer på vestsiden av Utgårdskilen til næringsutvikling, ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. De nye landarealene gir nye muligheter for næringsutvikling i Utgårdskilen.

Hensikten er å legge bedre til rette for Fjordfisk, Egersund Trål, fiskerne i området, og eventuelt andre utviklere som vil satse på havet og marin næring. Dette kan bety flere arbeidsplasser og økt næringsvirksomhet i vår kommune, som igjen gir økte skatteinntekter som kan brukes på skole og eldreomsorg.

Det er også viktig at det rekrutteres yngre fiskere.

Det har vært en bra vekst i Utgårdskilen, og vi håper at flere får øynene opp for den største fiskerihavna i Sør-Norge øst for Lindesnes. Utgårdskilen gir i dag opp mot 100 arbeidsplasser inkludert fiskere og alle som har sin virksom het tilknyttet havna, og det er optimisme i forhold til å satse videre.

Det er også viktig at det rekrutteres yngre fiskere. Derfor bør det også jobbes mot sentrale myndigheter for å finne gode løsninger for rekrutteringen, slik at det kan være mulig å starte opp for unge dyktige gründere. Kvotene bør ikke være evigvarende og det må legges til rette for små aktører og nye nisjeprodukter som kan å høste av det mangfoldet av mat og råstoffer som havet kan gi.

Hvaler kommune har også tilrettelagt for marin akvakultur i kommuneplanen slik at vi er skodd for fremtidens høsting av havet. Med en stor og dyktig aktør som Borg havn til å forvalte havna har vi stor tro på fremtidens næringsutvikling i kilen.

Hvaler Arbeiderparti ønsker at næringsutvikling i Utgårdskilen kan spille en viktig rolle for maritim næring på Østlandet. Vi er ikke nærheten av å ha utforsket alle de mulighetene som finnes i havet, men det vil i fremtiden være en viktig drivfaktor for norsk økonomi. Utgårdskilen kan bli en viktig brikke i fremtidens jakt på «den nye oljen».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.