Lørdag feiret Hvaler fiskeforening 100 år. Jeg hadde selv gleden av å være til stede hos en svært vital 100-åring. Fiske har gjennom mange hundre år vært en av bærebjelkene i våre kystnære områder i sammenheng med bosetting og verdiskaping. Det vi ser er at denne næringen fremdeles er en betydelig verdiskaper for vårt lokalsamfunn.

Tiden var sikkert moden for næringen til å organisere seg den gang med de utfordringene fiskerne sto ovenfor. Det var krig og uroligheter i Europa som også påvirket lokale forhold her hjemme. Utfordringer gjennom mange tiår videre i forhold til forvalting og rettigheter til de store ressursene i havet synliggjorde behovet for en organisert næring.

I dagens situasjon vil det nok være et like stort behov for en organisert næring på fiskerisiden i forhold til en bærekraftig forvaltning av marine ressurser, men også overfor sentrale forvaltningsregimer. Lokal kunnskap om utviklingen av de marine ressurser i våre farvann vil være en viktig faktor i så måte.

Les også: Christoffer (26) med Hvalers største reketråler

Bare for få år siden så det litt stygt ut for fiskerinæringen i Hvaler. Det var mange i næringen som begynte å bli godt voksne, og det så ikke ut til at yngre mennesker ville starte med fiske. Den situasjonen ser ut til å ha snudd til en gledelig vending når vi ser at yngre mennesker nå går inn i næringen med frisk satsing i nye og store båter til flere millioner.

Fiske har nok alltid vært et tøft yrke og er det sikkert fremdeles, men la oss alle håpe på at den nye generasjonen av fiskere som nå kommer, ser at yrket er godt både for dem og deres familier. Det som kanskje vil gjøre situasjonen for den nye generasjonens fiskere litt lettere, er nettopp det samholdet vi ser i Hvaler fiskeforening.

Den eldre generasjonen ser verdien i at det kommer nye yngre krefter til og øser av sin kunnskap og erfaring til de nye. Vi håper den nye generasjonen kan føre denne kunnskapen videre til nye fiskere i fremtiden.

Hvaler-rekene er et begrep, likeledes dypvannstorsken som ble kåret til Norges beste for kort tid tilbake. La oss alle håpe at disse flotte marine ressursene også kan høstes i våre farvann i uoverskuelig fremtid. Dette er råvarer i sammen med flere andre råvarer fra havet som vil være en omdømmebygger for Hvaler. Det samme vil en stolt yrkesgruppe være i så måte.

Vi ønsker å gratulere Hvaler fiskeforening med 100-årsjubileet og ønsker lykke til med god omdømmebygging i 100 år til.