Profesjonell fotballklubb. En av de fineste fotballarenaene. Flest tilskuere i OBOS-serien. Høyest budsjett i OBOS-serien. Solid spillerstall med erfaring fra toppserienivå og flest spillere i OBOS-serien med lokal forankring.

Etter 21 spilte kamper ligger laget som nummer tre fra bunnen med sju poeng opp til sikker plass, med 20 scorede og 33 baklengsmål. Det er ni kamper igjen å skaffe poeng i.

Etter en lykkelig uavgjort bortekamp; 1-1 mot bunnlaget Arendal søndag 20. august, møtte jeg og en rekke andre forventningsfulle medlemmer til oppklarende medlemsmøte på Stadion mandag 21. august. Nå skulle vi få vite hvordan det egentlig sto til i klubben.

Før møtet kunne vi i FB lese at daglig/sportslig leder Joacim Heier og styreleder Jostein Lunde var lettet etter at rødbuksene utlignet med straffespark på overtid, og FFK-trener Andrea Loberto var fornøyd med at det ble ett poeng i Arendal. Lettelsen til de to førstnevnte er lett å forstå, men at Loberto skulle være fornøyd er vanskelig å fordøye. Her har nok FB-journalisten misforstått tenkte jeg.

Tilbake til medlemsmøtet. Først ble det påtalt fra salen at det var direkte skuffende at trenerteamet ikke var til stede, og mer enn svakt at bare to av seks styremedlemmer hadde funnet å kunne prioritere et slikt viktig møte. Styreleder tok ansvar for det fraværet før daglig leder gav oss en fin gjennomgang av status for klubbens lag. Rekruttlaget, G19-laget og G16-laget. Konklusjonen er at ledelsen er fornøyd med arbeidet som legges ned i utviklingsarbeidet i klubben.

Det ble orientert om et intenst arbeid med en sportsplan (strategiplan) og tilhørende virksomhetsplan (aktivitetsplan) som skal sette mål og rammer for hvordan klubben skal drives på alle måter, og som skal tilfredsstille NFFs forventninger og krav til fremtidsrettede eliteserieklubber i Norge. En slik plan skal også definere den ønskede klubbkulturen fra A til Å. Det blir interessant å lese dokumentene når de foreligger i løpet av høsten, og det er prisverdig at styre og ledelse arbeider seriøst med dette.

Allikevel er det A-lagets prestasjoner, eller mangel på sådanne, som opptok de aller fleste som var til stede på medlemsmøtet. Det ble stilt mange vel begrunnede spørsmål om laget, enkeltspillere, spillerlogistikken, treningsmetoder og – intensitet, spillesystemer, taktikk osv. osv. Og selvsagt om økonomi og styring i en vanskelig tid.

Styreleder og daglig leder besvarte og kommenterte de aller fleste innlegg på en grei, om ikke tilfredsstillende måte for mange av de som var til stede.

Hovedbudskapet som ble gitt var allikevel at styret og daglig leder står last og brast med hovedtrener og trenerteamet, og det ble forsikret om at spillergruppa helt og holdent står bak hovedtrener og trenerteam. Underforstått; det er ikke tema å bytte trener pr dato.

Parallelt med dette medlemsmøtet har FB kjørt en sak om langvarig og vedvarende ukultur i FFK. Det føres mange sannhetsvitner for at ukultur er et problem, men ingen er villig til å stå fram å fortelle hva ukulturen er, eller hvem ukulturen er. Det fremstår som noe halvveis skjult i korridorene på stadion eller på ulike treffsteder i byen osv. Ukultur er vanskelig å ta tak i hvis ingen er villig til å identifisere den. Jeg tenker ikke på alt det rare som skrives på såkalte sosiale medier hele tiden. Det er mer som uttrykk for skuffelse, irritasjon og forbannelse over at A-laget ikke lykkes denne gangen heller, og mange ganger med uheldige, verbale formuleringer. Vedvarende ukultur er noe helt annet.

Sannheten for A-laget ved utgangen av august, og med ni kamper igjen å spille, er veldig klar.

Med henvisning til innledningen ovenfor og lagets tabellplassering er det noen som ikke har lykkes. Det var ikke dagens styreleder og daglig leder som ansatte hovedtreneren. Det var heller ikke styrelederen som ansatte daglig leder. Hovedtrener og daglig leder var på plass da styreleder ble enstemmig valgt inn på generalforsamlingen etter innstilling fra en samlet valgkomite. Ansvarsfordelingen er imidlertid udiskutabel. Styrelederen og styret har ansvaret for at daglig leder og hovedtrener med sitt team fungerer som forutsatt. Det har det så langt ikke gjort. Det de derimot har valgt å gjøre er å sitte i samme båt for å arbeide mot det ene, kortsiktige mål; å berge plassen i OBOS-serien 2017.

Da er det viktig at klubben FFK står sammen om kontinuitetsløftet, og at «ukulturen» viser ansikt.

Man kan lete i det vide og det brede etter forklaringer på hvorfor vi ikke lykkes med A-lagets prestasjoner. Det som er fakta er at klubben har en relativt ung, ambisiøs og arbeidsom hovedtrener uten dokumentert erfaring fra slikt arbeid. Vi har en relativt ung, ambisiøs og arbeidsom daglig leder uten dokumentert erfaring fra slikt arbeid. I tillegg er han pålagt oppgave som sportslig leder hvor han heller ikke har dokumentert erfaring. Vi har en relativt ung og arbeidsom styreleder uten dokumentert erfaring fra ledelse av vår virksomhet. Disse tre skal selvsagt ikke klandres for det. Det er klubbens organer som har valgt mer eller mindre bevisst å ta sjansen på at det ungdommelige pågangsmot med sin erfaring skal være nok til å bringe klubben opp og fram.

De får sin dyrekjøpte erfaring alle tre, sammen med de som har valgt å arbeide tett sammen med dem. Vi kan håpe at vi og A-laget berger plassen i OBOS-serien i år, men vi skal være forberedt på at vi må en tur ned en divisjon før vi har lært hele leksa.

Da er det viktig at klubben FFK står sammen om kontinuitetsløftet, og at «ukulturen» viser ansikt.