Den etiske refleksjonen i forkant av utøvelse av politisk ledelse og avgjørelsen blir ikke bedre av at du går i strupen på gruppelederen fra KrF.

Dette handler ikke om Glommafestivalen, ikke Idyllfestivalen heller. Det handler heller ikke om en time mer eller mindre musikk. FBs overskrift forkludrer mitt anliggende ved å koble dette så sterkt til festivalene, som vi jo har glede av og som bidrar til attraktivitet. Fredrikstad er attraktiv, vi er enige om det. Jeg har da ikke sagt noe om det. Hvorfor blir det tema, om det ikke er for annet enn å avspore og ta fokus vekk fra det jeg peker på?

Det handler om hvordan man utøver ledelse - her politisk ledelse.

Som ledelse - politisk, militær, bedrift - så har man mange støttepunkter - veivisere for å kunne ta en god avgjørelse. I denne saken har man et reglement eller retningslinjer, en avtale med Sarpsborg - man har godt betalte, faglige lederstøttefunksjoner som rådmannen, politi, miljørettet helsevern, et ordførersignal, en partikollega som i tidligere formannskap innrømmer at Idyllfestival-vedtaket skaper presedens. Man bryter med en rekke etiske prinsipper i forkant av avgjørelsen.

Om så hele arbeiderpartigruppa i bystyret i Fredrikstad hoppet rundt i pastasalaten, ville ikke denne avgjørelse stått på et mer robust fundament.

Den står ikke på et godt etisk fundament og fremstår derfor ikke som en robust avgjørelse. En robust avgjørelse står på et solid etisk fundament. Man har underveis brutt en rekke etiske prinsipper - pliktetisk, idet man ikke følger bystyrevedtak og regel man har forpliktet seg på, konsensusetisk, fordi man bryter det man har blitt enige med Sarpsborg om, konsekvensetisk fordi det får konsekvenser for helse og sikkerhet, ifølge rådgivere og lederstøtte funksjonene. Det har vi brent oss på før. Har ikke varslingssaken nettopp kostet oss i Fredrikstad kommune nær 20 millioner kroner fordi vi ikke lyttet til våre faglige og juridiske rådgivere?

Jeg setter pris på deg, Atle Ottesen og din åpne dør og store deler av Aps politikk - innvandring, integrering, helse, skole og kulturpolitikk. Jeg er glad for teatersatsingen, men er jeg uenig som i investeringspolitikken og lån, så er det min rett og plikt som politiker i opposisjon å si hva jeg mener - og ikke misforstå meg med vilje. Jeg gir også Frp spark når jeg syns de trenger det. Det bør jo være likhet.

Dere går i kjelleren av min ordkarikatur om at holdningen i denne saken er som en nykokt spaghetti. Hadde jeg kunnet tegne, ville jeg tegnet en vakker tegning av dere med store neser og andre attributter etter god norsk medieskikk. I denne saken mener jeg fortsatt at vedtaket står på et lite robust fundament og det blir ikke bedre av avsporing, personangrep og ordførerens støtteerklæring til Ottesen på Twitter.

Om så hele arbeiderpartigruppa i bystyret i Fredrikstad hoppet rundt i pastasalaten, ville ikke denne avgjørelse stått på et mer robust fundament - er no mi meining!