Gå til sidens hovedinnhold

Klart vi skal kjøre ferge hele natta!

Artikkelen er over 2 år gammel

Virksomhetsleder Frode Samuelsen er klar for å kjøre nattferge mellom Gamlebyen og Cicignon. Men til det trengs penger.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Jeg leser med genuin glede at Truls Velgaard og Høyre ønsker at fergetilbudet mellom Gamlebyen og Cicignon skal fortsette å kjøre døgnet rundt, selv om nå Fredrikstadbruas vedlikeholdsperiode går mot slutten. Det var Statens vegvesen som for noen år siden tok initiativ til samtaler med kommunen for å se på muligheter for å kjøre Gamlebyferga på døgndrift i forbindelse med planlagt vedlikehold på Fredrikstadbrua.

Dersom brua skulle være tilgjengelig for de myke trafikantene i vedlikeholdsperioden, ville det by på uforholdsmessige kompliserte utfordringer. Fredrikstad kommunes fantastiske fergetilbud ble redningen i forhold til å sikre at gående og syklende skulle kunne krysse Glomma her i byen også under vedlikeholdsperioden. Kostnadsrammen for utvidelsen av rutetidene på Gamlebyferga ble beregnet til 1,5 millioner kroner pr. år, som i hovedsak er personalkostnader. Statens vegvesen skulle finansiere utvidelsen.

Fredrikstads geografi med Glomma som bukter seg rundt byen, er helt optimalt for å benytte vannveiene til kollektiv transport.

Nå som Fredrikstadbrua snart er ferdig vedlikeholdt, er det naturlig at det stilles spørsmål om hva som vil skje med «nattkjøringen» på Gamlebyen. Velgaard skriver også at Høyre ønsker at det må vurderes nye anløpssteder, økt frekvens og utvidede rutetabeller på fergetilbudet. Bystyret har gitt dette oppdraget allerede. I tillegg har Bystyret gitt i oppdrag å legge til rette for å etablere offentlig forsknings- og utviklingskontrakter for å utvikle fremtidig fergemateriell. Administrasjonen jobber med disse oppdragene.

Den største utfordringen i forhold til oppdragene som er gitt, er å kjøre «mer ferge», altså økt frekvens og utvidede rutetider. Dette koster penger. Skal vi realisere oppdraget, må det bevilges penger. Nye anløpssteder er vurdert og vurderes fortløpende. Skal vi være i stand til å etablere nye ruter, må vi anskaffe mer fergemateriell. For 2018 eller 2019 ble det ikke funnet rom for investeringer til nye ferger.

Riktignok bygger vi en elektrisk drevet ferge nå, som forventes å komme til Fredrikstad i mars 2019. Men på sikt må vi i tillegg til å erstatte gammelt fergemateriell med nytt, også utvide «flåten» dersom vi skal utvide det totale fergetilbudet. Kollektiv transport på vannveiene er en svært miljøvennlig løsning, og Fredrikstads geografi med Glomma som bukter seg rundt byen, er helt optimalt for å benytte vannveiene til kollektiv transport.

Fredrikstad kommune har en plan for utskifting av fergemateriellet. Både Go’vakker Sissy og Go’vakker Randi er svært gamle og utdaterte i forhold til godkjenninger, bestemmelser for skipsfart og ikke minst som arbeidsplass for skipperne. 13 timer lange skift i en ferge fra 1978 blir til en «tøff dag på jobben» for skipperne. I handlingsplanen for 2019 planlegges det å videreføre døgnkontinuerlig drift på Gamlebyferga.

Les også

Byferga øker avgangene under Glommafestivalen

Kommentarer til denne saken