Til biskopen i Borg, Jørgen hattemaker og alle andre ! I år har det vært kronikker og leserinnlegg som omhandler barnefattigdommen. Den er ikke vårt velferdsamfunn verdig. Her i vår by kan vi lese at den vokser år for år – det vil si at ett av sju barn vokser opp i fattigdom i dag. Det er over 2000 barn!

Barnefattigdom er ikke alltid like lett å se, ettersom mange vil prøve å skjule at de er fattige, på grunn av skammen fattigdom bringer med seg. Bama «beskytter» foreldrene sine fordi de vil prøve å passe inn så godt som mulig og ikke vil bli satt utenfor.

Så når vi snakker om relativ fattigdom, da snakker vi om dem som er mye dårligere stilt i forhold til andre grupper/individer i vårt samfunn. I sosialiseringen i de fattige familiene med barn er det vanskelig å sette høyere utdanning som mål. Det vil være vanskelig å lære noe annet enn det familien har lært dem, blant annet at de ikke har råd til høyere utdanning.

Ekstrem fattigdom defineres som mangel på grunnleggende og nødvendig behov som mat, klær, husly o.s.v. De som lever slik, lever et usikkert og nødpreget liv der hver dag ofte er en kamp om overlevelse – de lever også her i vår by.

Fredrikstad kommune har lenge hatt utfordringer når det gjelder levekår, og det kan vi lese om i den første levekårskartleggingen som kom i 2012. Det ble vedtatt i bystyret den 10. februar 2011, at kommunens samfunnsdel skulle følges opp. Denne levekårskartleggingen skulle målrette tiltak best mulig.

Denne kartleggingen får vi annethvert år, og det er oversiktlig og godt skrevet, gir oss et bilde av hvor de fattige familiene med barn bor i vår kommune.

En god kommuneøkonomi er avgjørende for å sikre et samfunn små forskjeller, en god skole, tilgjengelighet og god kvalitet i velferd og omsorg for dem som trenger det.

Politikk handler om å ville og prioritere.

Når det gjelder de som er fattige, tror jeg at det er en «villet» politikk, dessverre. Vi kan ikke se på at fattigdommen øker år etter år i vår by. Derfor utfordrer jeg, som overskriften sier, biskopen, Jørgen Hattemaker og alle andre til et møte i kirken om barnefattigdommen ....