Lisbeth Winther Antonsen utfordrer 4.10 «biskopen i Borg, Jørgen hattemaker og alle andre» til et sterkere engasjement for den økende barnefattigdommen i byen vår. Vi deler hennes anliggende fullt ut og ser innlegget som et varskurop på vegne av en gruppe medmennesker som trenger ledsagere og talspersoner. Dette er en særlig sterk utfordring i møtet med den økende fattigdommen i Fredrikstad.

Den norske kirke har Kirkens Bymisjon som sin spesielle partner i arbeidet med å ledsage mennesker med særlige vanskeligheter og støtte dem i deres arbeid for å komme ut av fattigdom og nød. Kirkens Bymisjon i Østfold har adressert barnefattigdommen med tiltak i flere av byene. Andre kirkelige organisasjoner som Blå Kors og Frelsesarmeen har også engasjert seg.

Den norske kirkes menigheter har en rekke arenaer og tilbud for barn og unge som ikke innebærer økonomiske kostnader eller der det finnes økonomiske støtteordninger for dem som har behov for det. Med jevne mellomrom blir også tema behandlet i forkynnelse og undervisning. Dette betyr at vi har både personer og miljøer som aksepterer at dette er en utfordring vi ser som vår egen.

Vårt inntrykk er ikke at økende fattigdom og barnefattigdom er en villet utvikling fra byen og landets ledelse slik Antonsen hevder. Men samtidig er det åpenbart at verken vi, de andre frivillige organisasjonene, kommunen eller staten har lyktes godt nok i å forebygge og motvirke barnefattigdom.

Vi tar utfordringen fra Antonsen og vil ta sikte på å samle ulike aktører for sammen å styrke samhandling og finne nye måter å håndtere denne utfordringen på. Takk for initiativet.

Les også

Jeg kan ikke fatte at vi skal akseptere fattigdom i Fredrikstad, det er helt uforståelig for meg