2061 barn lever i fattigdom, SV foreslår strakstiltak

SVs strakstiltak er at NAV i desember skal betale ut sosialhjelp uten samtidig å ta hensyn til barnetrygden.

SVs strakstiltak er at NAV i desember skal betale ut sosialhjelp uten samtidig å ta hensyn til barnetrygden. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Fredrikstad SV har ett konkret forslag til tiltak mot barnefattigdom for julemåneden og ett for neste års budsjett.

DEL

Leserbrev 

2061 barn i Fredrikstad kommune lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Dette er 2061 barn for mye. Årsaken til dette er mange og ingen tvil med mange sammensatte utfordringer og variabler, men det er for så vidt uinteressant, så lenge det finnes barn som i dag lever opp med fattigdom som en del av hverdagen.

Vi har lett for å komme med gode og interessante innlegg og gode tanker om dette, men vi handler sjeldent og tenker ofte veldig sammensatt og langsiktig. Dette er bra med tanke på at vi på sikt kanskje kan hindre at dette tallet øker og at fler av de som er i denne situasjonen kommer ut av det.

Fredrikstad SV er klar over at det største ansvaret for dette ligger på Regjeringen, men det er også innlysende at de ikke har vist vilje til å hjelpe dem som har minst.

Den største forskjellen mellom deg ordfører, meg og de som har aller minst, er at vi får barnetrygden utbetalt uansett hvor mye vi tjener, men det gjelder ikke de som har minst fra før. Da teller nemlig plutselig barnetrygd som inntekt og blir beregnet inn i hva de skal ha i stønader etc. Dette er veldig urettferdig. Det er jo disse barna som har størst behov for dette, ikke omvendt.

Vi vet at de landene og samfunnene med minst forskjeller er det landene og samfunnene som fungerer best. Det vil si at det er en vinn - vinn situasjon for alle, at forskjellene mellom oss, særlig på det økonomiske plan er minst mulig. Det vil også si at de universelle velferdsgodene er de som hjelper mest. At en barnetrygd er en barnetrygd uansett hvem du er, hva du er eller hva du tjener. I tillegg går en ofte i «fattigdomsfellene» når en behovsprøver og setter grenser som ofte kan medføre til at det å jobbe ikke «lønner» seg.

I tillegg vil enhver behovsprøving medføre til store byråkratiske utgifter, noe som ikke er lønnsomt.

Fredrikstad SV mener vi bør strekke ut en hånd til de barna som lever i fattigdom i vår kommune. Derfor foreslår vi følgende:

1. Det innarbeides i budsjettet for neste år en praksis der NAV ikke ser på barnetrygd som en inntekt ved utbetaling av sosialhjelp.

2. Som et strakstiltak skal NAV i desember i år, 2016, se bort fra barnetrygden ved utbetalingen av sosialhjelp i julemåneden.

Disse to konkrete forslagene vil ha en konkret virkning for disse barna, det vil ikke medføre til økt byråkrati og de med minst fra før, får mest igjen.

Fredrikstad SV har sett på hva dette vil koste og ser en på de konkrete 2061 barna vil det i desember koste to millioner kroner.

Mange vil mene at dette er veldig mye penger og at vi ikke har penger til dette, men hvis vi ikke har råd til å hjelpe de mest fattige av oss, hvem er det da vi skal prioritere?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags