En varslet krise: Færre vil bli fastlege

Ann Margret Apold-Aasen  ved Rosenlund legesenter var den fastlegen i Fredrikstad som hadde flest pasienter på venteliste da Fredriksstad Blad bragte en oversikt i mars i fjor. I Fredrikstad var det da registrert 66 fastleger på Helfos nettsider. 43 av disse hadde til sammen 566 personer på sine ventelister.  Arkivfoto: Randi Kristoffersen

Ann Margret Apold-Aasen ved Rosenlund legesenter var den fastlegen i Fredrikstad som hadde flest pasienter på venteliste da Fredriksstad Blad bragte en oversikt i mars i fjor. I Fredrikstad var det da registrert 66 fastleger på Helfos nettsider. 43 av disse hadde til sammen 566 personer på sine ventelister. Arkivfoto: Randi Kristoffersen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Frafall på grunn av pensjon og yngre leger som slutter, betyr krise for fastlegeordningen – også i Fredrikstad, skriver Elise Bjørnebekk-Waagen som sitter på Stortinget for Ap.

DEL

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har den siste tiden vært stort fokus på krisen i fastlegeordningen. Svikt i rekruttering og fastleger som sier opp skaper mangelen på fastleger. Dette er alvorlig for vår tilgang til likeverdige helsetjenester. Fastlegen er porten inn i helsevesenet når vi er syke og trenger hjelp.

Kommuner rapporterer om ubesatte fastlegehjemler, og en av tre fastleger er over 55 år. Undersøkelser viser at en betydelig andel fastleger ønsker å slutte i jobben. Samtidig øker oppgavene og presset på helsetjenesten. Vi står overfor en varslet krise.

Fredriksstad Blad har tidligere i år skrevet om kommuneoverlege Guro Steine som frykter fastlegekrise i Fredrikstad i løpet av et par år, hvis det ikke blir endring i fastlegeordningen. Steine bekrefter bildet vi ser flere steder i landet. Frafall på grunn av pensjon og yngre leger som slutter. Dette skaper bekymring. I en høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Helse- og omsorgsdepartementet 21.06.2018 fremgår det at ved utlysning av fastlegestillinger har det, i den senere tid, vært en reduksjon av antall kvalifiserte søkere.

Men vi vet hvor skoen trykker, og det haster med tiltak.

Fastlegeordningen bidrar til å sikre alle lik tilgang til helsehjelp. Er du syk eller har utfordringer med helsa, kontakter du fastlegen. Har du kommet i en fase i livet hvor du trenger hjelp eller tjenester fra kommunen, er ofte fastlegen en dør inn. Jeg er sikker på at mange føler det som meg, at fastlegen er uunnværlig. En trygghet og en telefon unna når vi er på vårt mest sårbare. Fastlegeordningen er på mange måter bærebjelken i den nære helsetjenesten.

Sakte, men sikkert har det oppstått en situasjon hvor fastlegeordningen er i krise, og etter snart fem år med en blå regjering har det blitt gjort lite for å styrke og bevare ordningen.

En gruppe fastleger som også er NTNU-lektorer kaller seg for Trønderopprøret. Dette er leger som kjemper for bedre rammevilkår for fastlegeordningen. Trønderopprøret har gjennomført en undersøkelse om fastlegenes arbeidssituasjon, oppgaver og arbeidsbelastning. De har funnet at seks av ti fastleger har vurdert å slutte på grunn av arbeidspress.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en undersøkelse som skal kartlegge fastlegers tidsbruk. Denne undersøkelsen viser blant annet at fastlegene arbeider i gjennomsnitt 55,6 timer i uka. Ti prosent av legene arbeider mer enn 75 timer i uka, mens 25 prosent arbeider mer enn 62 timer. Bare ti prosent av legene har totalarbeidstid på inntil 37, 5 timer i uka. Stort arbeidspress og økonomisk usikkerhet gjør det lite attraktivt for nyutdannede leger å velge fastlegejobben.

I februar behandlet Stortinget representantforslag om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. Viktige vedtak ble gjort for å styrke rekruttering og finansiering av fastlegeordningen. Dessverre har ikke regjeringen fulgt opp i revidert nasjonalbudsjett.

Fastlegeordningen skal nå evalueres for å gi oss mer kunnskap om hvordan den kan forbedres. Det er bra. Men vi vet hvor skoen trykker, og det haster med tiltak. Det er mulig å gjøre en utredning samtidig som det settes i verk tiltak for å snu utviklingen. Tre eksempler er listelengde, faste ansettelser og rekruttering. Når fastlegeordningen er hardt prøvet er det behov for politiske strakstiltak.

En av grunnpilarene i vår velferdsstat er lik rett til og lik tilgang til helsehjelp. Når fastlegeordningen er under press, bør det ringe en stor bjelle for helseministeren og regjeringen.

På vegne av din og min fastlege, og vår tilgang til helsehjelp, håper jeg det kommer nye kraftfulle tiltak i statsbudsjettet for 2019.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken