Fastlegeordningen er under stort press. Fastlegene jobber nå nesten 60 timer i snitt i uken, og til tross for det store arbeidspresset, overføres det fortsatt altfor mange oppgaver til primærhelsetjenesten og fastlegene – uten at nødvendige ressurser følger med. Dette fører til at tiden til pasientene blir knappere.

Kommuneoverlege i Fredrikstad, Guro Steine Letting, har uttalt til Fredriksstad Blad at de er bekymret for rekrutteringen til fastlegestillinger i kommunen. Fredrikstad er ikke alene om problemene. I kommuner som Namsos, Harstad, Gjøvik, Vik, Balestrand, Hammerfest og Stord har de store rekrutteringsutfordringer. Listen kan gjøre mye lenger. Nå er det imidlertid tydelig at også større kommuner sliter:

Tidligere i år var Fredrikstad representert da landets ti største kommuner samlet seg for å diskutere hvordan de kan unngå fullstendig svikt i rekrutteringen av fastleger. Dette er kommuner som per i dag har god fastlegedekning, men som er bekymret for hvordan situasjonen vil utvikle seg i nær fremtid.

Historiene fra kommuner over hele landet, viser at det haster.

Legeforeningen har i en årrekke påpekt den alvorlige utviklingen og jobbet for løsninger, basert på alle de tilbakemeldingene vi får fra våre medlemmer. Det er ikke uten grunn at utviklingen kalles en «varslet krise».

Mange har beskrevet konsekvensene av rekrutteringskrisen i kommunene. Vi kan ikke skyve alle tiltak inn i framtiden, etter at alle utredninger og evalueringer er ferdigstilt. Da taper pasientene. Historiene fra kommuner over hele landet, viser at det haster.

Legeforeningen har etterlyst handlekraft i forhandlinger og i møter med både myndigheter og folkevalgte. Det må bli mer attraktivt for yngre leger å gå inn i fastlegeyrket. Oppskriften er enkel. De unge ønsker faglig trygghet, økonomisk forutsigbarhet og en levelig arbeidsdag. Dette er også viktig for å beholde de fastlegene vi allerede har.

Derfor er 500 nye utdanningsstillinger for allmennleger ett av Legeforeningens krav til statsbudsjettet for 2019. I tillegg må regjeringen forplikte seg til en plan som sikrer at pasientene får mer tid med sin fastlege. Hvis regjeringen lytter til dette, tar vi et viktig skritt i retning av å løse fastlegekrisen.

Disse tiltakene vil ikke berge fastlegeordningen over natten, men de vil markere et taktskifte. Håndfaste grep vil sende et signal til landets fastleger og kommuner om at hjelpen er på vei. Det er viktig for tryggheten til pasienter over hele landet.