Odd Løkkevik spør i FB om Israel er blitt en del av Europa, under henvisning til landets deltagelse i friidretts-EM 2018. Siden Israel deltar både i europeiske idrettsmesterskap og melodifestivaler, er spørsmålet betimelig. Svaret ligger i politiske og kulturelle forhold. Her er en kortversjon:

Israel er geografisk, ikke blitt en del av Europa, men ligger fortsatt i Asia. Men ettersom Israel i mange tiår har vært boikottet og utestengt fra asiatiske idrettsmesterskap, har europeiske forbund åpnet for medlemsskap. Gjennom dette har Israel vært medlem av Det Europeiske Friidrettsforbundet EAA siden 1989, og Det Europeiske Fotballforbundet UEFA siden 1994. Landet ble også medlem av Den Europeiske Kringkastingsunion i 1973, og har med få unntak deltatt i Eurovision Song Contest hvert år siden da, og dessuten vunnet fire ganger.

Dette er eksempler på at internasjonale idretts- og kulturbevegelser har valgt å trumfe politiske motsetninger, av typen Midtøsten-konflikten.

Noe av bakgrunnen for å knytte europeiske vennskapsbånd til israelske idrettsutøvere og musikkartister finner vi i München-OL 1972, da arabiske terrorister brøt seg inn i olympialeiren og tok livet av 11 israelske atleter. Denne hendelsen tilførte betydelig sympati til israelske idretts- og kulturutøvere, noe som åpnet for utviklingen nevnt over. Israels tilknytning til Europa er et internasjonalt signal om at idrett og kultur skal være fristilt fra politiske perspektiver.