Gå til sidens hovedinnhold

Ordfører Nygård, hvorfor protesterer du ikke mot at vi underlegges EUs energipolitikk

Artikkelen er over 3 år gammel

Rødt Fredrikstad savner Jon-Ivar Nygårds navn på listen over ordførere som protesterer mot at Norge slutter seg til EUs energibyrå. Rødt mener dette er å drive sjansespill med landets energiressurser.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Klassekampen fredag 9. feburar stod det på nett en artikkel om ACER og hvordan fagbevegelsen, Rødt, SV, Sp og nå også en rekke Ap-ordfører rundt om i landet har motsatt seg innføringen av EUs tredje energimarkedspakke i norsk lov.

Fredag hadde 97 Ap-ordførere signert oppropet som ber Ap på stortinget si nei til regjeringens forslag om norsk tilslutning til EUs tredje energimarketspakke, inkludert EUs omstridte energibyrå Acer. I oppropet heter det: «vi kan ikke akseptere at Norge gir fra seg suverenitet over egne kraftressurser til EUs energibyrå ACER. Norge skal ha råderett og nasjonal, demokratisk kontroll over egne kraftressurser og utnyttelsen av disse. Derfor ber vi Arbeiderpartiets stortingsgruppe si nei til regjeringens forslag om myndighetsoverføring til EUs energibyrå Acer».

Rødt er ikke villig til å drive sjansespill med forvaltningen av landets energiressurser, derfor sier vi nei til ACER og EUs energiunion. Tørr Ap gjøre det samme?

 

På listen over Ap-ordførere som hadde underskrevet fredag sto blant andre Sarpsborgs Sindre Martinsen-Evje, men vår egen Jon-Ivar Nygård var ingensteds å se på denne listen. Dette er svært beklagelig når blant andre Svein Roald Hansen fra Ap, og stortingsrepresentant fra Østfold, tidligere har vært ute i media og stilt seg positivt til EUs tredje energipakke.

Rødt er motstandere av ACER. Hovedgrunnen er at ACER vil føre til at EU avgjør norsk energipolitikk, og det ønsker vi ikke. Energisikkerhet er avgjørende for ethvert samfunn, og Rødt ønsker nasjonal politisk kontroll over kraftverk og distribusjon.

ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Det er all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og en av konsekvensene vil være at vi mister vår viktigste konkurransefordel – stabil, lav strømpris til den kraftkrevende industrien.

ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. EU-byrået vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er tvilsomt om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Energiunionen er høyt på agendaen i EU og vil bety økt overnasjonalitet. EU-kommisjonens mål er å sentralisere beslutningsprosessen og overføre mer makt til ACER. I en slik situasjon er det ekstra uheldig å forplikte Norge til et EU-byrå for energi. Rødt er ikke villig til å drive sjansespill med forvaltningen av landets energiressurser, derfor sier vi nei til ACER og EUs energiunion.

Tørr Ap gjøre det samme?

LOs to største forbund, Fagforbundet og Fellesforbundet, samt EL og IT-forbundet har sagt nei til ACER. Det samme har Rødt, Sp og SV, KrF og nesten 100 Ap-ordførere. Det er på tide at ledelsen og de folkevalgte i Ap viser sitt sanne jeg. Er dere et parti som lytter til fagbevegelsen i Norge eller til byråkratene i Brüssel?

Vi håper på det første! Stem ned regjerings forslag, la Norge beholde energi-suvereniteten sin!

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.