Gå til sidens hovedinnhold

En æra er over – huset for hjelp og omsorg har gjort sitt

Artikkelen er over 5 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Om få dager står SØF, sykehuset som har tjent Fredrikstads og fylkets befolkning i 60 år, tomt og forlatt.

Midt i villaområdet med navn etter festningsbyens planlegger Cicignon fant man i sin tid plass til nytt sykehus. Fra før hadde byen og fylket hatt to mindre institusjoner. Allerede i 1795 ble Smaalenenes Amtssygehus etablert i en militærbrakke utenfor byens voller. Inne i den gamle byen fantes det fra 1678 et hospital for pleietrengende, trolig mest som et fattighus å regne.

I 1858 brant hospitalet i festningsbyen, og et nytt sykehus ble bygget på den samme tomten, ved siden av byens nye rådhus. Det hele var tegnet av den svenske arkitekten Emil Victor Langlet, ellers kjent for å ha tegnet Stortingsbygningen i Kristiania.

På 1920-tallet var både plassen og de hygieniske forholdene i de gamle sykehus uakseptable etter tidens krav. En gruppe foretaksomme kvinner startet derfor en forening med formål «å samle midler til opprettelse av nytt luthersk sykehus for Fredrikstad og omegn». Sykehusforeningen samlet i løpet av noen få år inn nok til å kjøpe en stor villaeiendom på Cicignon. Tomten ble skjenket Fredrikstad kommune med klausul om bygging av sykehus.

Bakgrunn:

  • Den største flyttesjauen fra Cicignon til Kalnes starter i dag.
  • Flyttingen av Sykehuset Østfold er den lengste flyttingen av et stort akuttsykehus i Nord-Europa.
  • Ca. åtte lastebiler i omløp.
  • Ca. 200 lass totalt (senger ikke inkludert).
  • Senger vil bli rundt 50 turer med lastebil og semitrailer.
  • 26. oktober startet de første lassene.
  • 2. og 3. november flyttes pasienter.
  • Kilde: Sykehuset Østfold

 

Dette falt tidsmessig sammen med behovet for et moderne sykehus for hele fylket. Krigen i 1940-45 stoppet planleggingen, men i 1946 fattet fylkestinget sitt vedtak. Valget falt på Fredrikstad og en kombinasjon av sentralsykehus og lokalt sykehus for Fredrikstad-distriktet.

Beslutningen ble tatt etter lange og heftige diskusjoner, ikke minst om lokalisering. Beliggenhetsmessig lå Sarpsborg best an, men Fredrikstad ble valgt fordi man her hadde tomt og kunne bygge nytt fra grunnen av. Og etter en skikkelig politisk hestehandel stemte Indre-kommunenes representanter for Fredrikstad mot løfter om støtte til nytt sykehus i Askim. Fredrikstad-fraksjonen fremhevet dessuten den store kommunikasjonsmessige fordelen plasseringen av sykehuset ville få like ved jernbanestasjonen. Hvor mange pasienter som i årenes løp har kommet skinneveien, er ikke kjent.

LES OGSÅ: De har den siste nattevakten på B4 på sykehuset i Fredrikstad

Byggingen på Cicignon startet i 1951. Eldre villabebyggelse og store hager ble ofret for fremskrittet. Sykehuset ble tegnet av den erfarne sykehusarkitekten Ole Øvergaard, opprinnelig fra Fredrikstad og kjent som arkitekt for blant annet Halden sykehus, Radiumhospitalet, Sentralsykehusene i Tønsberg og på Lørenskog og Hotel Continental i Oslo. Hans visjon for sykehusbygget var «slottet på Cicignon, som med sine tårn reiser seg mot innseilingen fra sør».

Første byggetrinn med A-blokka sto klart våren 1956, og pasienter og ansatte kunne flytte over Glomma. Sykehuset hadde et areal på 15.000 kvadratmeter og et personale på 207 hele stillinger. I det første driftsåret fikk drøyt 2.500 pasienter behandling, gjennomsnittlig liggetid var 21,7 døgn. Sykehuset var for sin tid meget moderne både i form, struktur og utstyr.

«Et sykehus for evig tid», uttalte en begeistret observatør. Selvsagt hadde sykehusbygget blitt dyrere enn planlagt, blant annet var kostnadene til sykepleierskole og internat «uteglemt» i beregningene. Totalsummen på 17 millioner kroner ble delt mellom fylket og Fredrikstad kommune.

En rivende medisinsk utvikling tydeliggjorde snart et behov for utvidelse. Bygging av en ny blokk, B-blokka, ble vedtatt i 1965. Øvergaards tegning tilsa åtte etasjer, men fylkeskommunen mente det bare fantes penger til fire. Da entreprenøren tilbød seg å finansiere hele stasen, fant fylket likevel penger, og blokka med åtte etasjer sto ferdig i 1970.

I 1972 overtok fylkeskommunen også driften av naboen, St. Josephs hospital, som huset avdelinger for kvinner, barn, ortopedi, øye og øre-nese-hals. Da hadde det allerede lenge eksistert et nært samarbeid «over gaten» mellom sykehusene.

Ytterligere behov meldte seg, og i 1983 stod den nye serviceblokka ferdig, med plass for operasjon, intensivpost og viktige servicefunksjoner. At en fylkespolitiker på forhånd mente at «et sykehusbygg uten pasientrom er det dummeste jeg har hørt», ble stilltiende overhørt.

En tre etasjers forbindelse tvers over Cicignongaten knyttet sykehusene sammen, og man slapp å trille fødende og syke barn over gaten. Nybygget innebar på ny inngrep i boligområdet Cicignon, og flere rekker med bolighus og hager måtte vike.

Sykehuset har i alle år stått sentralt, ikke bare fysisk i bybildet, men også i offentligheten. Budsjettsprekk, innsparinger, utvidelser, bombetrusler, profesjonskamp, abortkamp, sentralisering, plassmangel og rekesmørbrød har gitt opphav til stor omtale. Størst oppmerksomhet skapte nok profetien om Messias’ gjenfødelse på SØF. Internasjonal presse stilte fulltallig og fikk møte direktør Eddie Sjøborg i full bredde. Den bebudede nedkomsten så ingen noe til.

Med sin sentrale plassering, viktige funksjon og mangfoldige bygg har sentralsykehuset gjort tjenesten det var tiltenkt. Vi er mange, både pasienter, pårørende og ansatte, som er takknemlige for alt det har betydd. Ikke som et slott, slik arkitekten tenkte det, men som et sted for trygghet, hjelp og omsorg og som en spennende, stabil og god arbeidsplass.

En æra er over, en ny tar til - om enn ikke midt i Fredrikstad.

Bildegallerier:

Bildeserie

Sykehuset flytter fra Fredrikstad

Bildeserie

Fra i dag ligger sykehuset på Kalnes

 

Kommentarer til denne saken