Rent valgkamputspill om «kjærlighetsgaranti», Kjølholdt Gusavsen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Forslaget fra Høyre fremsto for meg som lite gjennomtenkt og som et rent valgkamputspill, skriver Terje Moland Pedersen, Ap, i debatten om retten til å bo sammen på sykehjem.

DEL

Leserbrev 

Njål Kjølholdt Gustavsen fra Fredrikstad Høyre avlegger meg en «visitt» i en pågående debatt i Fredriksstad Blad om «kjærlighetesgaranti». Han synes jeg var respektløs da jeg i debatten i bystyret sa at forslaget deres om en garanti, fremsto som et valgkamputspill. Det må han gjerne synes. Jeg mente den gang at det fremsto som et valgkamputspill, akkurat som leserbrevet fra Kjølholdt Gustavsen, grunnlaget for denne litt sære debatten, er et valgkamputspill. Og enda sikrere er jeg nå på at det var et valgkamputspill etter at Kjølholdt Gustavsen forteller at dette var et koordinert innspill i flere bystyrer.

Det vi hadde til behandling i Bystyret var å stadfeste en kommunal forskrift om langtidsopphold på sykehjem. Denne forskriften har rettslig virkning fra 1.7.2017. og i denne står det:

«Fredrikstad kommune vil, så langt det er praktisk mulig, legge til rette for at ektefeller og samboere som ønsker det får muligheten til å bo sammen i sykehjem eller tilsvarende bolig, også i de tilfeller der bare den ene har rett til vedtak om langtidsopphold.»

Dette er en meget sterk forpliktelse, eller garanti om man vil, og med mindre det kan vises til at det reelt sett ikke er praktisk mulig, og det skal mye til, vil ektefeller og samboere som ønsker det, få bo sammen på sykehjem eller i tilsvarene bolig. Njål Kjølholdt Gustavsen og Høyre ville ta bort; Så langt det er praktisk mulig! Men hvilken forskjell ville det gjort om det faktisk ikke er praktisk mulig?

Å fremme et slikt forslag den dagen forskriften endelig stadfestes uten å kjenne mulige konsekvenser, er useriøst.

Jeg spurte under behandlingen i Bystyret om Høyre ønsket at dette skulle være en juridisk garanti, all den tid det var en forskrift vi hadde til behandling. Det kunne ingen gi meg et svar på selv om både forslagsstiller og gruppeleder var på talestolen med mulighet for å svare. Derfor fremsto forslaget for meg som lite gjennomtenkt og som et rent valgkamputspill.

Om Høyre mente og ønsket at dette skulle være en juridisk garanti, burde de ha oversendt forslaget til rådmannen slik at mulige konsekvenser ved å utstede en slik garanti kunne bli utredet og vurdert. Å fremme et slikt forslag den dagen forskriften endelig stadfestes uten å kjenne mulige konsekvenser, er useriøst.

Terje Moland Pedersen

Fredrikstad Arbeiderparti

Fredrikstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags