Leve hele livet – hjemme

Ingjerd Schou: – En frivillig «spisevenn-ordning» i flere kommuner vil også gjøre måltidene hyggeligere og forhindre ensomhet. Det vet de fleste av oss at appetitten øker når vi spiser med venner.

Ingjerd Schou: – En frivillig «spisevenn-ordning» i flere kommuner vil også gjøre måltidene hyggeligere og forhindre ensomhet. Det vet de fleste av oss at appetitten øker når vi spiser med venner. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Regjeringen er i gang med å utarbeide kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet. Den skal også være en reform som sikrer at eldre kan bo hjemme lenger, skriver Ingjerd Schou, Høyre.

DEL

Leserbrev 

Høyre vil at eldre skal få hjelp til å mestre hele livet, både når de bor hjemme eller på hjem. At pårørende skal slippe å slite seg ut. At ansatte skal kunne bruke kompetansen sin. Vi skal finne de løsningene som fungerer i praksis i noen kommuner, og sørge for at de blir tatt i bruk i hele landet.    

De siste fire årene har Høyre i regjering gjort en rekke grep for å sikre bedre kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen, særlig når det gjelder sykehjemsplasser. Og vi har lagt til rette for utbygging og renovering av hele 10.600 heldøgns omsorgsplasser i perioden 2014–2017.

Det planlegges nå å bygge tre ganger flere sykehjemsplasser enn det årlig ble bygget i forrige regjering. Og vi har innført rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig. Det er viktig å sikre at de som har behov for sykehjemsplass får tilbud om dette når behovet oppstår.

Arbeiderpartiet har stemt mot kompetansekrav i kommunene og rett til sykehjemsplass når du trenger det. Hvordan i all verden skal de klare å oppfylle sine eldreløfter uten disse nødvendige tiltakene?

Det er viktig at vi fordeler innsatsen på flere løsninger. Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og flere enn 220.000 gjør det i dag. Min mor (87) gjorde det til for to år siden og har i dag en deilig serviceleilighet tett på hjelpeapparatet om den skulle trenges.

Forutsetningen for at eldre kan bo hjemme er at de, og deres pårørende, føler trygghet for at de får den hjelpen og de tjenestene de trenger når behovet melder seg. Mange av oss har kjent og kjenner på det.

Hvis vi skal lykkes med å skape gode, koordinerte tjenester i hjemmet må vi tilby de eldre fremtidens og ikke gårsdagens løsninger. Høyre ønsker derfor å reorganisere hjemmetjenesten slik at tjenestene blir bedre. Regjeringen er i gang med å utarbeide kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet. Den skal også være en reform som sikrer at eldre kan bo hjemme lenger.

Mat, aktivitet og helsehjelp henger sammen. Er du aktiv får du appetitt, spiser du riktig kan det hende du ikke trenger flere legemidler. Dersom du kan kutte noen medisiner, kan det hende du orker mer aktivitet. Vi vet at for mange ledd i denne kjeden faller ut for ofte. Skal de eldre leve hele livet, må vi sørge for at kjeden ikke brytes, men forsterkes ledd for ledd. 

Tiltakene skal sørge for å gi eldre aktivitet og fellesskap, for eksempel ved å gi støtte til frivillig drevet gågrupper rundt om i landet. Inaktivitet og ensomhet er begge med på å redusere livskvalitet. Eldre skal ha riktig helsehjelp. For eksempel vil mitt parti at egne helseteam skal opprettes rundt eldre pasienter med store eller komplekse behov. Det reduserer risikoen for fremtidig sykehusinnleggelse. 

Og vi vil også endre lovverket slik at praktisk bistand i hjemmet og hjemmesykepleie kan organiseres og leveres som en felles tjeneste. For pasienter med mindre krevende behov vil velferdsteknologi være et viktig tiltak for å bidra til en aktiv hverdag, med tettere oppfølging. Høyre vil etablere en nasjonal plattform for slik teknologi. Hvis eldre kan gå med for eksempel klokker som måler hjerterytme vil de kunne få direkte tilbakemelding om de må endre atferd, i stedet for at det går galt, eller at de må vente til neste legekontroll for å få beskjed. En annen måte å sikre at eldre er trygge i hjemmene sine lenger, er å innføre forebyggende hjemmebesøk.

En gjennomgang av samtlige medisiner, og en elektronisk legemiddelliste er vesentlig for å redusere unødvendig medikamentbruk.

Pasienter med begynnende demens bor ofte hjemme. Derfor vil Høyre lage et eget «pakkeforløp-hjem» for pasienter som får en slik diagnose. Pasienter og pårørende skal involveres hele veien. Vi vil også lage flere pårørendeskoler, slik at pårørende til demens kan lære seg å gjenkjenne problematferd og lære av andres erfaring på hvordan man håndterer sine kjære.

Et alvorlig problem for hjemmeboende eldre er at de ikke får i seg nok riktig mat. Mangelfullt kosthold kan skyldes inaktivitet, ensomhet og depresjon. Det kan også være at maten som blir levert hjemme ikke er appetittvekkende fordi oppvarmingen blir for komplisert. Derfor vil vi at de ansatte i kommunehelsetjenesten skal få hevet sin kompetanse for mat til eldre, vi vil ha ledere som også forstår viktigheten av dette og vi vil fortsette å styrke kommuneøkonomien. 

Høyre vil også utarbeide konkrete kvalitetsmål for ernæring, standard kartleggingsverktøy og prosedyre for å følge opp eldre når det gjelder mat. En frivillig «spisevenn-ordning» i flere kommuner vil også gjøre måltidene hyggeligere og forhindre ensomhet. Det vet de fleste av oss at appetitten øker når vi spiser med venner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags