Gå til sidens hovedinnhold

Urimelig å skille ektepar på sykehjem

Artikkelen er over 4 år gammel

– Å skille eldre ektepar som har bodd sammen i flere år er helt urimelig. Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen og Lars Petter Kuran ber i interpellasjon om garanti for at ektepar får bo sammen på sykehjem.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

 

Alle politikere ønsker å skape en god og verdig eldreomsorg for kommunens borgere, men hvordan skal politikere rent konkret sikre at pleietrengende for en god omsorg i kommunen. Her står spørsmålet om frihet helt sentralt.

Saken fra Arendal om Charles og Gunvor som etter 68 års ekteskap ikke fikk bo sammen på sykehjem har opprørt mange. Årsaken var at Charles ikke hadde rett til sykehjemsplass. En samboergaranti vil sikre at ektepar og samboere som ønsker det, får muligheten til å bo sammen på institusjon, selv om bare den ene har fått vedtak om langtidsopphold. Dette vil sikre brukeren innflytelse over eget tilbud.

En samboergaranti for eldre er et spørsmål om frihet og verdighet. Eldre må kunne få mer innflytelse over egen livssituasjon. Å skille eldre ektepar som har bodd sammen i flere år er helt urimelig. Fredrikstad kommune utfører i dag en praksis som legger til rette for samboerskap på sykehjemmene, men det er ingen formell garanti for dette. Vi ønsker at samboerskap i denne sammenhengen skal bli en formell garanti i den kommunale eldreomsorgen. 

Fredrikstad kommune har ikke en samboergaranti for eldre per dags dato. I Oslo har de hatt en slik rett siden 2011. Her er kriteriet at den andre ektefellen eller samboeren også har behov for helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriteriene for tildeling av korttidsopphold. Andre kriterier kan være aktuelle. Dette ønsker vi at Fredrikstads administrasjon utreder nærmere.

Kostnadene ved en «samboergaranti» er selvsagt et spørsmål, men erfaringer tyder ikke på at dette blir en ekstrautgift av betydning. Regjeringen har vedtatt en lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg, og i den sammenheng skal kommunene lage egne forskrifter som beskriver hvem dette gjelder innen juli i år.

Vi mener at en innføring av en lokal samboergaranti for eldre er det beste Fredrikstad kommune kan gjøre i denne sammenhengen. Derfor ønsker vi å fremme en interpellasjon om å innføre en samboergaranti for eldre i Fredrikstad kommune.

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.