Færre sykehjemsplasser, hvor galt kan det bli?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Hvaler-ordfører Eivind Borge avviser at Hvaler Frp ser for seg færre sykehjemsplasser i en fremtid uten eiendomsskatt. Han skriver at tiden er inne for å tenke nytt innen helse og omsorg.

DEL

Leserbrev 

Det ser ut til at desperasjonen i Norsk media svinger i takt med politiske meningsmålinger. Det synes som det er overskriftsdemokratiet som styrer Norge gjennom media. En overskrift i FB forleden leser jeg, hvor galt kan det egentlig bli, at Hvaler Frp vil ha færre sykehjemsplasser, er ikke engang en sannhet med modifikasjoner, det er helt uriktig. Det vi mener er at vi i tiden som kommer må tenke annerledes i forhold til helse og omsorg.

Kommende generasjoner vil greie seg mest mulig selv så lenge som mulig, selv om sykehjemmet i Hvaler er et flott sted med mange dyktige ansatte. I den sammenheng ønsker Hvaler Frp bygging av «eldretun» eller det kan like gjerne kalles «seniortun» med fasiliteter hvor hjemmesykepleien også skal være. Et «tun» der det skal være muligheter for forskjellige aktiviteter, trivsel og trygghet i fellesskap. Vi ser at det gjøres på mange steder med svært positive resultater.

Etter hvert som det etableres slike fasiliteter, vil det trolig ikke være et så stort behov for å bygge ut så mange sykehjemsplasser i forhold til slik vi utfører de tjenestene vi levere i dag. Med andre ord større trivsel med stor trygghet med en fantastisk hjemmesykepleie og ikke minst med morgendagens velferdsteknologi som supplement.

I Aftenposten 24.08. står det å lese at Frp-ordføreren på Hvaler støtter eiendomsskatt. Igjen ser vi hvordan avisoverskriften dreper det egentlige innholdet i artikkelen. På et konkret spørsmål om vi bare kan fjerne eiendomsskatten uten videre, er svaret nei. Det er faktisk ikke det samme som å støtte eiendomsskatt, da det vil få store konsekvenser for vår tjenesteyting.

Fremskrittspartiet sentralt har gjentatte ganger fortalt at dette må gjøres over tid. Det må være legalt å se på hvordan vi kan fjerne en beskatning som rammer alle på en slik usosial måte. Når jeg sier dette, vil det være mange som sier det ikke er mulig. Jo, i fellesskap tverrpolitisk er dette mulig. Jeg har vel ikke hørt et politisk parti på Hvaler som er glad i eiendomsskatt. Det å fjerne en slik stor inntekt for Hvaler vil bety at vi må gå kritisk gjennom alle tjenesteområder for å se om det kan være andre som kan utføre de samme tjenestene på en mer kostnadseffektiv måte.

Sykefraværet koster oss årlig mange millioner. Vi må se på hva som vi bør gjøre i forhold til ikke lovpålagte tjenester. Kritisk gjennomgang av innkjøp, kritisk gjennomgang av hvor mange mellomledere det er behov for. Kontroversielt ja, men hvis vi ikke er villige til å ta disse grepene, vil det snart komme nye forslag om mer inntekter i form av øking av eiendomsskatten. Gradvis nedbygging av eiendomsskatten er faktisk mulig.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags