Følg nøye med på utviklingen i eldreomsorgen

Onsøyheimen har stått tomt siden i fjor vår. Ann-Chatrin Leonardsen spør om ikke offentligheten burde fått vite det tidligere når tilstanden er så dårlig at den største delen av sykehjemmet ikke kan brukes videre. (Arkivfoto: Erik Hagen)

Onsøyheimen har stått tomt siden i fjor vår. Ann-Chatrin Leonardsen spør om ikke offentligheten burde fått vite det tidligere når tilstanden er så dårlig at den største delen av sykehjemmet ikke kan brukes videre. (Arkivfoto: Erik Hagen)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Ann-Chatrin Leonardsen oppfordrer alle om å følge nøye med på hva som skjer videre med Onsøyheimen og eldreomsorgen i kommunen, også etter at det har kommet forsikringer om å bygge nytt sykehjem i Onsøy.

DEL

Leserbrev 

Debatten om Onsøyheimen har pågått i media og politisk over lengre tid. Jeg kan vise til egne innlegg i Fredriksstad Blad fra oktober 15: «Nærhet mellom hjem og sykehjem er viktig», og i begynnelsen av mai, «Når eldre blir offer for politisk spill»: Forskning viser at pasienter og pårørende verdsetter nærhet til behandlingssted. Det å slippe å reise langt for å kunne besøke sin kjære. At omgivelsene er kjente, at man kanskje kjenner noen som jobber der… Når noen skal bo der fast, for resten av livet, vil dette sannsynligvis ha enda større betydning. Pårørende til eldre er ofte eldre selv!

Dessuten viser forskning at pasienter er mer tilfreds med behandling og pleie i mindre enheter enn større! Videre mener jeg den politiske håndteringen av nevnte sykehjem er kritikkverdig; ting kommer gradvis for dagen og planer endres hele tiden. Dette skaper usikkerhet, og en mistanke om at dette er gjennomgående for hele helsetjenesten i Fredrikstad! Det kan selvsagt synes som om dette omhandler kun Onsøyheimen, og dets nedleggelse. Dette er altså ikke tilfelle!

Det skal ikke stikkes under en stol at jeg er dypt uenig i stengingen av hele Onsøyheimen. Det som bekymrer meg mest, er imidlertid politikernes totale overkjøring i denne saken. Fordi: jeg antar at flere sykehjem vil følge etter! Et eksempel: «Glemmen sykehjem ble etablert som syke- og fattighus ved årsskiftet 1800-/1900-tallet. Sykehjemmet er påbygd og rehabilitert i flere etapper. I dag er den eldste delen fra 1995, neste påbyggingsetappe var ferdig i 2002. I januar 2004 sto to avdelinger ferdig rehabilitert.»

Onsøyheimen ble tømt for beboere fordi bygget skulle rehabiliteres – igjen! Var det i realiteten noen gang meningen at det skulle settes i stand? Hvordan kunne politikerne være så naive å tro på et «prisoverslag» på denne jobben – som i dag er det som synes som årsaken til valget om å rive i stedet?

Det er vel en kjent sak at alle byggeprosjekter blir langt dyrere enn anslått? Og hvis tilstanden var SÅ dårlig på Onsøyheimen, burde da ikke offentligheten få kjennskap til dette på et langt tidligere tidspunkt? Burde man eventuelt ikke ha innhentet en slik grundig tilstandsrapport FØR bygget ble restaurert for millioner av kroner for få år siden?

Det som også er interessant her, er at Samhandlingsreformen fokuserer på desentralisering av helsetjenester, kortere reisevei, tettere samarbeid mellom profesjonelle. Mens det vi kan bli vitne til lokalt, er en sentralisering av sykehjemsplasser!

De siste utspill om Onsøyheimen er «forsøk på å rette opp» iverksatt: politikere «skulle ønske» at tilstanden var bedre ved gitte sykehjem. Det settes fokus på å utrede mulighet for gjenåpning av deler, og eventuelt gjenreisning av Onsøyheimen. Vel og bra. Jeg mener likevel det er grunn til bekymring!

Fordi flere av områdets sykehjem er i dårlig forfatning! Er det slik at politikerne egentlig ønsker nedleggelse av alle lokale sykehjem, for å flytte alle langtidsplassene til Østsiden? (Som er stort, nytt og flott, og får nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.) Har de noen stabil  langtidsplan for fremtidens ivaretagelse av den stadig voksende andelen eldre og syke i befolkningen?

Hvordan ivareta befolkningens trygghet og behov for tjenester – også i påvente av nybygg/rehabiliteringer? Informasjon jeg har fått viser at kommunen per i dag har 63 ubehandlede søknader om langtidsplasser, hvorav 33 er innlagt korttidsopphold i påvente av ledig langtidsplass (dvs. reell mangel 96 plasser). Disse menneskene kan ikke vente flere år på en gjenreisning av sykehjem (eventuelt på dødsfall som gir ledig plass)!

Jeg leste Rådmannens ferske handlingsplan med en rynke i panna: det påstås at tiltak om å utvide dagavdelingstilbudet (fra klokken 15 til 20), samt økte ressurser i hjemmesykepleien, vil redusere behovet for sykehjemsplasser. Jeg er ikke udelt enig! Og jeg får støtte: det reduserer ikke behovet, men det bidrar til at enkeltmennesker (samt pårørende- som dermed får litt avlastning) med ønske om å bo lengst mulig hjemme kan få mulighet til det! (Kilde: anonym)

Min erfaring tilsier også at de som til slutt får sykehjemsplass er såpass reduserte at de ikke vil være i stand til å nyttiggjøre seg et slikt dagtilbud, ei heller oppleve trygghet og kvalitet ved besøk av hjemmesykepleien seks-åtte ganger i døgnet. Dessuten trekkes de nyetablerte 32 sengene på Helsehuset stadig frem. Vel og bra med nye senger, men disse skal faktisk dekke et annet behov! Noen av disse sengene er for øyeblikkelig hjelp, som et tilbud istedenfor sykehusinnleggelse.

Det betyr at selv jeg vil kunne legges inn her for kortvarig behandling. De resterende er for korttidsopphold (opptil tre uker ideelt sett). Per definisjon: «Langtidsplass i sykehjem er et omfattende pleietilbud til brukere som har stort behov for pleie og omsorgstjenester som følge av kronisk sykdom, langvarig funksjonssvikt eller ved livets slutt, der de øvrige pleie- og omsorgstjenestene ikke er tilstrekkelig i brukerens eget hjem».

En rapport fra pasient- og brukerombudet fra 2014 sier at «Det er ikke alltid faglig forsvarlig å benytte korttidsplasser til eldre som trenger langtidsplass». Altså: vi trenger, og vil sannsynligvis alltid trenge langtidsplasser i sykehjem!

Etter lovverket skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det er tydeligvis et stort sprik i hva som betegnes som «nødvendig»!  Til tross for lovnader om utredninger og planlagt byggestart er min oppfordring: følg nøye med på utviklingen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags