Gå til sidens hovedinnhold

Trenger flere sykehjemsplasser, verdighet og forutsigbarhet

Artikkelen er over 5 år gammel

Vi stiller oss undrende til at dette kan være en ønsket politikk for våre eldre, syke og pleietrengende, skriver Lars Petter Kuran og Marianne Kristiansen som ikke fikk flertall for å gjenåpne deler av Onsøyheimen i 2016.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sjelden er behovet for forutsigbarhet så stort som når man nærmer seg livets høst. Vi mener derfor det er særdeles uheldig, for ikke å si uverdig, at våre eldre og pleietrengende risikerer å bli flyttet rundt på våre sykehjem der det finnes ledige korttidsplasser – kanskje flere ganger i løpet av få måneder.

Da budsjettet ble behandlet i bystyret, gikk Fredrikstad Høyre derfor inn for en rask gjenåpning av de nyeste plassene på Onsøyheimen, slik at våre eldre kunne få en trygg langtidsplass der uten å måtte bekymre seg for flytting neste dag. For oss er dette et spørsmål om forutsigbarhet og verdighet, noe vi definitivt mener denne sårbare gruppen fortjener.

Nå ble dessverre aldri vårt budsjett vedtatt. Vi fikk derimot de rødgrønnes rammer å forholde oss til. Som et ansvarlig parti, måtte vi derfor ved behandling i helse- og velferdsutvalgets desembermøte, begrense oss til kun å gjenåpne ca. ti langtidsplasser ved Onsøyheimen, da det kun var dette vedtatt ramme ga rom for.

Vi mener derimot behovet er akutt.

Ei heller den begrensede gjenåpningen ble vedtatt. De rødgrønne så ikke behovet for et snarlig tilbud til våre eldre og pleietrengende. I stedet synes de vi kan vente med utbygging til 2017, og de mener tydeligvis ikke det i dag finnes pasienter som har snarlige behov for faste langtidsplasser.

Vi mener derimot behovet er akutt, og vi synes på ingen måte det er akseptabelt at Fredrikstad kommune benytter korttidsplasser til brukere med vedtak om langtidsplass. I flere tilfeller kan til og med brukerne risikere å måtte dele rom med en fremmed – ofte over lengre tid. For mange kan det være en svært vanskelig og sår prosess å måtte flytte hjemmefra, og da mener vi i høyeste grad man skal slippe å ende opp på et dobbeltrom. Vi stiller også spørsmål ved hvor lenge en plass skal kunne defineres som korttidsplass.

I denne saken har vi også lyttet til opprop fra flere hold, blant annet til pensjonistforeningen på Holmen som klart har bedt om snarlig gjenåpning av Onsøyheimen. Slik vi ser det, er det et stort behov for flere sykehjemsplasser. Særlig tatt i betraktning behovet for korttidsplasser som den nye samhandlingsreformen utløser.

I vårt budsjett innarbeidet Høyre for øvrig flere tiltak beskrevet av rådmannen, herunder oppstart og satsing på hverdagsrehabilitering, slik det har blitt gjort med stort hell i Stavanger og Arendal. Vi støttet også kveldsåpent dagsenter for eldre på hverdager. Ikke minst, ønsket vi å utvide dagtilbudene ved Østsiden og Glemmen sykehjem for personer med demens i helger og på kveldstid.

Ei heller disse forslagene ble prioritert av de rødgrønne, og utrolig nok heller ikke av Pensjonistpartiet. Vi finner dette oppsiktsvekkende, og stiller oss undrende til at dette kan være en ønsket politikk for våre eldre, syke og pleietrengende.

Kommentarer til denne saken