Gå til sidens hovedinnhold

Stoppeklokke gir ikke bedre omsorg

Artikkelen er over 5 år gammel

Tidsstress kan indirekte virke mot sin hensikt og påvirke selvfølelsen til de som mottar tjenestene på en negativ måte, skriver Gretha Thuen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De fleste mennesker foretrekker å klare seg selv så lenge som mulig selv om helsa svikter. Det er en stor omstilling å gå fra en livssituasjon hvor man er selvhjulpen til å bli avhengig av andres hjelp. En stilles overfor tiltak som gir sjenerende inngrep i hverdagen og privatlivet.

Mottagere av hjemmehjelp er ingen enhetlig gruppe. Både alder, livsstil og hjelpebehov varierer fra person til person. Et grunnsyn bør være at de som mottar hjelp, selv vet best hva slags hjelp de trenger for å kunne leve så uavhengig som mulig og selv være sjefen i eget liv.

Hjemmetjeneste med god kvalitet kan ikke gis med stoppeklokken i hånden. Tidsstress kan indirekte virke mot sin hensikt ettersom det ikke bare påvirker tjenestenes kvalitet, men også kan påvirke selvfølelsen til de som mottar tjenestene på en negativ måte.

Ofte er det ikke så mye som skal til for å få hverdagen til å fungere. I Linköping i Sverige tilbys eldre over en viss alder en pott på seks timer i måneden som de selv kan bestemme over. Den er ment for enklere oppgaver som for eksempel innkjøp og husarbeid. Trenger en flere timer skal de være gjenstand for behovsprøving og tilmålt tid. I tillegg er det mulig å få hjelp av den såkalte fixertjenesten til ting som ikke krever særskilt fagkunnskap. Eksempelvis til å bytte gardiner og lyspærer, sette tunge ting på loftet eller enkelt hagearbeid.

  • Avstemning: Den største mangelen i eldreomsorgen er tid.

Erfaringene fra Linköping viser at dette ikke har ført til økte utgifter slik noen fryktet da ordningen ble innført. I stedet anvendes pengene på en annen måte og brukere og pårørende kan påvirke hva hjemmetjenesten skal bestå av. Innflytelse over egne omsorgstjenester er etter mitt syn nødvendig for at hjelpetrengende skal kunne bo lenger i eget hjem under trygge og forutsigbare rammer.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.