I disse budsjett-tider er det viktig å gjøre noen betraktninger. Jeg er for tiden partiløs, men jeg er fortsatt engasjert, og jeg er nå som før, veldig opptatt av eldre og syke som kjemper i kommunen vår. For tiden sliter jeg først og fremst med å forstå Fredrikstad kommunes og de rødgrønnes tenkemåte i forhold til sykehjemsutbygging og planlegging av den.

Jeg sa det også på siste møte i Helse- og velferdsutvalget, men der har vi som oftest ingen presse. Når jeg får høre at ca. 50 plasser ved Borge korttidssenter er belagt med eldre pasienter som venter på en langtidsplass, forstår jeg rett og slett ingen ting. Når jeg i tillegg vet at Fredrikstad kommune daglig må betale et straffegebyr på ca. 4000 kroner pr. pasient vi ikke klarer å ta imot fra sykehuset Østfold, blir jeg rett og slett målløs.

 

Er egentlig våre pasienter som i dag er heldige å få en sykehjemsplass friske nok til å kunne bo i et omsorgssenter?

 

For å gjøre saken enda verre, er det jo også tenkt i rådmannens budsjettforslag at 55 plasser ved våre syke- og pleiehjem skal legges ned, fordi vi snart åpner nye plasser ved sykehjemmet på Østsiden. Men hva blir  da resultatet, får vi egentlig så mange nye plasser? Jeg henger ikke med på regnestykket.

Trenger vi ikke egentlig  – og sårt – både de nye plassene på Østsiden sykehjem og de 55 plassene som alt er i bruk? Vi ville jo dermed kunne frigjøre de 50 plassene på Borge korttidssenter og bruke dem til det de egentlig er tenkt som – til mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

 

 

Da jeg stilte spørsmålet i Helse- og velferdsutvalget for et par uker siden, fikk jeg derimot til svar at man ønsker å satse på omsorgsboliger. Det er vel og bra det, tenker jeg, og jeg tenker vel egentlig at vi sårt trenger både og, men er egentlig våre pasienter som i dag er heldige å få en sykehjemsplass friske nok til å kunne bo i et omsorgssenter?

Jeg blir derimot veldig glad om jeg tar feil her, men etter hva jeg hører om og har sett rundt om på de sykehjemmene jeg har vært, har nåløyet heller vært veldig trangt for å få en langtidsplass.

Vi trenger dermed sårt alt vi  kan få av sykehjemsplasser. Vi kan rett og slett ikke svikte her! Utbygging av sykehjem og vedlikehold av de sykehjemmene vi har, må rett og slett være vår prioritering.