Gå til sidens hovedinnhold

Fagforbundets pensjonister i opprør mot eldreomsorgen

Artikkelen er over 5 år gammel

– Det er helt uakseptabelt at det ikke bygges nye sykehjemsplasser på åtte år, skriver foreningen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Valgåret 2015 er over. Alle partiene kom med store løfter om hvor mye bedre de eldre skulle få det. I Arbeiderpartiets program står det blant annet:

  • Vårt mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelp de trenger når de trenger den.
  • Vi vil ha en eldreomsorg som gir den enkelte trygghet Omsorgstrengende eldre og deres pårørende må få større valgfrihet over tilbudet de får enn det de har i dag. Så langt det er mulig må eldre som trenger omsorg kunne velge om de vil bo hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjem.
  • Bygge ett nytt sykehjem i perioden.
  • Styrke tilbudet for demente.

I 2015 var det 632 innbyggere i kommunen som er over 90 år. I 2040 vil det være 1.399. I 2015 var det 2.937 innbyggere i kommunen som er mellom 80 og 90 år. I 2040 vil det være 8.845.

Antallet eldre med omsorgsbehov vil øke betraktelig for hvert år. De pleietrengende eldre blir flere og flere og sykehjemsplassene øker ikke i takt med antall eldre i kommunen. Det ble lovet at tilbudet til demente skulle styrkes. 85 prosent av alle brukere av langtidsplasser er demente.

Kommunen kan ikke bare se på at de pårørende blir utslitte og syke.

Det ser ikke ut til at det vil bli skapt en eneste ny sykehjemsplass fra 2011 til 2019.

Hvordan skal da alle få den hjelp de trenger når de trenger den? Hvordan skal da alle som har behov for sykehjemsplass få det? Hvor blir det av tryggheten og verdigheten for de omsorgstrengende?

For oss ser det ut som at det ikke blir noen endring i at det er de pårørende som må ta seg av de omsorgstrengende. De pårørende sliter seg ut med å ha 24 timers turnus døgn etter døgn og blir selv syke.

Dette er helt uakseptabelt. Kommunen kan ikke bare se på at de pårørende blir utslitte og syke. Ikke en eneste økning i antall sykehjemsplasser på åtte år er skammelig dårlig.  Med en økning av antall innbyggere over 80 år i kommunen fram til 2040 på ca. 6.675, så må noe gjøres nå. 

Det må gjøres noe med Onsøyheimen snarest så den kan tas i bruk.  Det må bygges ett nytt sykehjem snarest og det må budsjetteres med drift av sykehjemmet. Det blir ingen flere faste plasser av at pasienter blir flyttet fra andre sykehjem til nye sykehjem.

Retten til opphold i sykehjem er godt forankret i lovverket. Kommunen er pålagt å gi et forsvarlig tjenestetilbud og må tilby sykehjemsplass hvis dette tilbudet er det eneste forsvarlige.

Det står i dag mange i kø for å få fast plass i sykehjem. Vi forventer at disse vil få en verdig og trygg behandling. Det er nå de trenger plass.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.