■ Sørge for at eldre får delta i beslutninger og bli hørt i saker som angår dem.

■ Forebygging og god folkehelse for eldre.

■ Gi eldre mulighet for å delta i kulturtilbud, på sosiale arenaer og fellesskap.

■ Styrke frivilligheten og gi bedre hjelp og tilrettelegging for pårørende.

■ Gi eldre muligheten til å lære hele livet.

Teksten ovenfor er fra et innlegg av ordfører Nygård i Fredriksstad Blad 24.08, der han tar frem partiets politiske løfter på området eldreomsorg.

Flotte ord til velgerne dette, før valget. For øvrig mye av det samme som de andre partiene bruker i sine valgløfter.

Sett disse ordene opp mot for eksempel den nye, berømmelige, digitale, kommunale tv-avgiften de eldste og svakeste på sykehjemmene har fått i «jubileumsgave» fra Fredrikstad kommune, fra et enstemmig kommunestyre!

Sett disse ordene opp mot hvor de eldste og svakeste ble invitert inn i byens store kulturelle jubileumsfest.

Saken forteller dessverre mye om dagens politikere. Hvor er moralen, ærbarheten, etikken og ikke minst: Kunnskapen om lovgivningen på området diskriminering, menneskerettigheter og universell utforming av kommunale anlegg og kommunale tjenester?

Ref.: «Gi eldre muligheten til å lære hele livet» (se punktene over).

Ja, de skal lære seg at de må inn på ulike digitale plattformer hvis de skal fungere i dette samfunnet. De må innrette seg etter bankenes, postvesenets og det statlige og kommunale maktapparatets måte å operere og kommunisere på. Hvis ikke, så får de erfare at de gammeldagse måtene å håndtere penger på – de måtene koster så det svir.

De må lære seg å forstå og akseptere hvorfor tv-signalene og radiosignalene forsvinner i all denne fantastiske, statlig overstyrte, digitaliserte lykkeverdenen (som både Sanner og Støre er de store forkjemperne for). Enten de bor hjemme eller er på et sykehjem. Så må de lære seg at du må betale dyrt for dette digitale skiftet – fordi det er best for deg og samfunnet som helhet!

Hvis du ikke gjør det, ja, da blir du rett og slett frakoblet.

Du blir ekskludert fra dette samfunnet. Da får du bare ligge der i sengen å se på en tom vegg. I et land der politikerne i årevis har staket kjærlig de gamle og syke opp og ned på både hender og kinn like før et valg. Der de har undertegnet og ratifisert alle mulige FNs konvensjoner om diskriminering og om de eldres og svakestes rettigheter. Der kommuner som Fredrikstad har vært med på å utarbeide innholdet i en ny norsk standard for universell utforming av tjenester. Der tilgjengelighet for alle er det helt store kjernepunktet.

Nok en ny lærdom for de gamle og syke. Man lærer som kjent så lenge man lever. Men hvor lenge overlever demokratiet med de politikerne og partiene vi har nå? Der floskler som «Alle skal med» må i praksis tolkes som: Alle skal med på våre premisser, enten du vil eller ikke. Og de som ikke vil være med på dette togsporet, samler vi opp i en egen vogn og bare frakobler den. Take it or leave it.