Pårørende er en ressurs – men blir vi utnyttet? Dette vil være tema når Fredrikstad Demensforening 4. april holder åpent møte på Litteraturhuset. Leder i Pårørendealliansen, Anita Vatland, kommer for å holde foredrag. Pårørendealliansen er en paraplyorganisasjon for pårørendeområdet, uansett hvem man er pårørende til.

Pårørende kan defineres som uformelle omsorgsgivere.

I løpet av de siste to månedene har det vært skrevet tre flotte kronikker i FB (skrevet av Liv Krinstad Olsen, Linde Gliberg og anonym datter), alle pårørende som kjenner det på kroppen å ha ansvar for en person med demens. Men det finnes også mange andre pårørende som tar oppgaven som omsorgsgiver for sine og legger til rette for at hverdagen skal gå så greit som mulig.

Hver gang det blir påpekt mangler, så er svaret fra politikere og ledelse at det er ting under arbeid. Merkelig at det ikke kommer frem før.

Det er flott å lese at det er mye som fungerer bra i denne kommunen, men at pårørende må gå til det skritt å skrive i avisen for å få ting gjort, er vel egentlig litt feil. Før de går så langt som å skrive innlegg, har de sikkert gjort andre forsøk på å bli hørt, uten å nå gjennom. Vi dekker over behovene, ved selv å stille opp for dem vi er glad i.

Det er også påfallende, at hver gang det blir påpekt mangler, så er svaret fra politikere og ledelse at det er ting under arbeid. Merkelig at det ikke kommer frem før.

Det sto også å lese i FB i forrige uke at Marianne Kristiansen fra Høyre ville fremme forslag om et bruker- og pårørendeutvalg på sykehjemmene. Dette ble nedstemt, eller kanskje utsatt til over sommeren. Hvorfor? Er dette litt skummelt i forhold til at kanskje brukerne selv eller de pårørende vil få mulighet til å ta opp ting som ikke er bra, direkte i utvalget? Vil det bli brysomt?

Det er vel ingen som er ute etter å klage på mest mulig, men at det er behov for et forum som er nært knyttet til dem som er brukere av tilbudene i kommunen er sikkert.

Vi ønsker alle pårørende velkommen til Litteraturhuset tirsdag for å høre Anita Vatland, leder i Pårørendealliansen.