Gå til sidens hovedinnhold

Må også vi ty til et eldreopprør?

Artikkelen er over 4 år gammel

Treningens betydning kan ikke overvurderes, skriver Riitta Berger og Eva Lange Hafstad, og vil ikke akseptere at kommunen legger ned trimtilbud for eldre på Østsiden.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Treningsgruppen på Østsiden eldresenter har bestått i over tyve år. Den har blitt ledet av kommunens fysioterapeuter. En halv time hver mandag, fra 10.30 til 11.00, har gruppen kommet sammen for å trene på øvelser som passer gamle mennesker. Balanse, utholdenhet og styrke. Flere av de opprinnelige medlemmene er av naturlige grunner ikke lenger med, men gruppen har nå 20 aktive medlemmer.

Medlemmene er alle gamle mennesker, i en alder mellom 70 og 90, som har bidratt og gjort sitt i samfunnslivet i hele den tiden det norske velferdssamfunnet ble bygd opp etter krigen.

Brev fra kommunen. Hver enkelt i treningsgruppen har nå mottatt personlig brev fra Fredrikstad kommune. Brevet er undertegnet av Hege Iversen og varsler om at vår treningsgruppe avvikles fra januar 2017. Inntil det skjer, skriver Iversen at «… Gruppa vil holdes av fysioterapeut i partallsuker. Gruppen må driftes selv i oddetallsuker … Treningsgruppen vil avvikles fra januar 2017.»  Hele personnummeret til mottageren står også i brevet, i tillegg til at det er unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven § 13 og forvaltningsloven § 13. Hvorfor personnummer og hvorfor unntatt offentlighet?

Forebygging  er et honnørord i helsevesenet. Her på Østsiden betyr det at 20 eldre mennesker forsøker å holde seg i form. Først trener vi, så er det sosialt samvær på Østsiden eldresenter. Det har hele tiden vært tilsig av nye medlemmer i gruppen. Det er en berikelse for det sosiale samværet som vi gleder oss og ser frem til.  

På Holmen har kommunen fått i stand treningsplass med apparater til glede for pensjonister og gamle. Det er prisverdig. Østsiden er et stort område og står i fare for å miste sin treningsgruppe for eldre dersom kommunens plan gjennomføres. Det er lite sannsynlig at de gamle fra Østsiden reiser over til Holmen for å delta der. Det må da være fornuftig å trene i det området der en bor?

Aktivitet på Østsiden. Fredrikstad kommunes varsel om å avvikle treningstilbudet på Østsiden er korttenkt. Vi er overbevist om at trening forebygger skader og problemer eldre er utsatt for. At gamle trener og klarer seg selv, er også med på å utsette behovet for innleggelser og krav om dyre sykehjemsplasser. Treningens betydning kan ikke overvurderes. I stedet for nedlegging av det eneste tilbudet vi har på Østsiden, skulle kommunen heller oppmuntre oss.

Vårt treningstilbud ledet av fysioterapeut må ikke settes opp mot andre oppgaver kommunens fysioterapeuter har. Vi ønsker ikke en konkurranse med andre gamle. Mon flere gamle med lårhalsbrudd får mer fysioterapi dersom vår gruppe avvikles? Det er ingen automatikk i slikt. Resultatet er vel heller at hver enkelt blir sittende hjemme, eventuelle helseproblemer blir en privatsak, og det blir en ensom kamp for å få hjelp.

Østsiden aktivitetsklubb på Østsiden eldresenter har mange gode tilbud. De fleste i treningsgruppen er medlemmer der. Aktivitetsklubben har lagt til rette for oss i ferietiden for da spiller vi boccia hver mandag fra juni til august. Aktivitetsklubben har ryddet banen der vi spiller, og omgivelsene ellers rundt eldresenteret er ideelle med store trær, grønne plener og både sol og skygge.

I stedet for nedlegging av det eneste tilbudet vi har på Østsiden, skulle kommunen heller oppmuntre oss.

 

Verdig eldreomsorg. I Dagsavisen 11. juli sto det: «… Det begynte i det små for sykepleier Trine Jakland Graff fra Røyken. I februar i fjor startet hun facebooksiden «Verdig Eldreomsorg» … Nå har siden snart 62.000 følgere, og Jaksland Graff har skaffet seg et nettverk som bør få politikere og byråkrater til å skjelve i buksene.

Eldrealliansen kaller de seg, og består foruten «Verdig Eldreomsorg» av «Eldrekonvensjonen», «Pårørendeaksjonen», lege og pådriver Synne Bernhardt og flere engasjerte enkeltpersoner. Målet er å få til et landsomfattende opprør mot en eldreomsorg som rammes stadig hardere av kommunale sparekniver.

Trine Jaksland Graff får hver dag telefoner, e-poster og meldinger fra pårørende og ansatte som er urolige for at deres nære eller pasienter ikke får det de trenger. Hun bidrar med å spre informasjon om sakene slik at de ansvarlige settes under press.»

Må vi ty til eldreopprør? Så langt klarer vi å møte opp hver mandag og delta i felles trening. Det ønsker vi å fortsette med: En halv time i uken under ledelse av fysioterapeut med kunnskap og forståelse for eldre menneskers behov og muligheter.

Men nå er det sommer og bocciaspill. Treningsgruppen på mandager starter opp igjen 5. september. Med trusselen om avvikling fra januar 2017 spør vi oss: Må også vi ty til et eldreopprør?

Kommentarer til denne saken