Gå til sidens hovedinnhold

Elbilen er en del av problemet, ikke av løsningen

Artikkelen er over 4 år gammel

«Gretten, gammel gubbe» svarer «unge bedrevitere» i debatten om elbilen. Roar Julsen mener eneste måte å redusere de miljøproblemer som biltrafikken skaper er å redusere bilproduksjon og biltrafikk, også av elbiler.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

I tilsvar til min kronikk «Elbilsatsingen er galskap satt i system» prøver Hallstein Havåg, Bellona, og Pål Bugge, Naturvernforbundet, å imøtegå min påvisning av at elbilen ikke er en løsning på de miljøproblemer som biltrafikken skaper.

At det selges flere elbiler i en del andre fylker enn i Oslo-området bidrar ikke til å løse problemet. Tvert om, bidrar det også til ytterligere en økning av biltrafikken. Det er riktig at elbiler ikke slipper ut CO2, men økte mengder av svevestøv på grunn av økt elbilbruk er med på å øke den totale miljøbelastning.

En god del av den energi som brukes til å produsere elbiler og å lade batteriene kommer fra kullkraftverk. Er det god miljøpolitikk at vi muligens får mindre CO2 utslipp i Norge hvis utslippene øker i Polen? Egoisme kalles dette.

Påstanden fra Havåg om at elbilene ikke trekker folk bort fra kollektivtrafikken dokumenteres ikke. Den har kanskje sin bakgrunn i en såkalt «forskningsrapport» finansiert av Elbil- foreningen? Det at antall elbiler som passerte bomringer i Oslo og Akershus økte med 43 prosent i 2016, er et besynderlig argument.

Spør en bussjåfør som trafikkerer Mosseveien om hva det har ført til, ytterligere køer og forsinkelser i kollektivtrafikken. Havåg hevder også at elbilen i Norge kjører på ren, fornybar vannkraft. Hvor er dokumentasjonen for denne merkelige påstanden?

Så til slutt for Havågs vedkommende. Påstanden om at Hauges sønn ikke arbeider for Tesla kan kanskje være riktig i dag, men jeg vil anbefale Havåg å se NRK programmet «Debatten» 06. 02. 2014. Der må Hauge meget motstrebende innrømme at hans sønn arbeider for Tesla. Programmet kan lastes ned fra nettet. At Hauges sønn nå muligens har funnet annet arbeid, er ikke overraskende.

Pål Bugge prøver å være morsom på min bekostning ved å påstå at jeg titulerer meg selv som «gammelrådmannen». Kronikken er sendt inn til FB under mitt navn og min adresse. «Gammelrådmannen» har FB føyd til. For øvrig er jeg ikke bare gammelrådmannen, men gammel, gammel, gammel, gammelrådmannen. Kommunen har nå sin rådmann nummer fire etter meg.

Ellers er det lite konkret å finne i Bugges artikkel, bortsett fra innrømmelsen om at mange kjøper elbil for å spare penger. Selvsagt gjør de det. Jeg tror ikke miljøaspektet var det mest framtredende hos de to teslabilistene som i går føk forbi meg i Smestadkrysset, med god fart i filen opp mot Holmenkollen.

Jeg er av dem som tror at en vesentlig del av de miljøproblemer som vi opplever skyldes bilen og biltrafikken. Den eneste framtidsrettede måten å redusere disse problemene på, er å redusere bilproduksjonen og biltrafikken. Elbilgalskapen fører til økt bilproduksjon og økt biltrafikk og er således en del av problemet, og ikke av løsningen.

Løsningen vil kreve en rekke langsiktige tiltak, som en vesentlig endring av vårt bosettingsmønster og en vesentlig utbygging av kollektivtrafikken.

Løsningen vil kreve en rekke langsiktige tiltak, som en vesentlig endring av vårt bosettingsmønster og en vesentlig utbygging av kollektivtrafikken. Samt mer kortsiktige tiltak, som blant annet veiprising og økte bilavgifter. Smertefullt, men nødvendig.

En annen tankevekkende problematisk side ved elbilsubsidieringen er at man gir en gruppe mennesker meget betydelige fordeler som går ut over andre grupper mennesker. Disse siste blir påført praktiske problemer som økt reisetid m.v., samtidig som de, gjennom et økt skatte- og avgiftsnivå, er de som betaler for privilegiene til elbileierne.

Elbil-lobbyen, inkludert Bellona og Natutvernforbundet, vil trolig betegne dette som misunnelse. Den korrekte betegnelsen er systematisert urettferdighet.

Så til både Havåg og Bugge; Gretne gamle gubber har også livets rett, like mye som forholdsvis unge bedrevitere.

Kommentarer til denne saken