Gå til sidens hovedinnhold

Elbilsatsingen er galskap satt i system

Artikkelen er over 4 år gammel

Elbilen belaster samfunnet like mye som min miljøversting i form av slitasje og svevestøv på veiene, skriver Roar Julsen.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg kjører det som nå er definert som en miljøversting, dieselbil, hovedsakelig mellom Oslo og Fredrikstad og i Oslo med omegn. Og jeg har gjort meg noen hverdagserfaringer om elbilsatsingen.

Aldri har bussene stampet mer i kø ut og inn av Oslo mens elbilene raser forbi i kollektivfeltet. Aldri har det vært flere elbiler i millionklassen å se som feier opp til villaene i Holmenkollåsen, mens ingen slike biler er å se på vei til Bøler.

Jeg har en datter som arbeider i Oslo sentrum. Her forleden viste hun meg elbilen til en kollega som sto gratis parkert utenfor deres arbeidsplass. I tillegg fikk hun gratis strøm. Tidligere brukte denne kollegaen buss til jobben. Det gjør hun selvsagt ikke nå lenger. I tillegg til de vesentlige bruksfordelene, er elbilene også fritatt for avgifter som går opp i milliardbeløp per år. Denne for mange uforståelige politikken blir merkelig nok heiet fram av en rekke miljøvernorganisasjoner som endelig kan få noe konkret å vise til, men hva er realiteten i miljøgevinsten?

Noen forskere har nå begynt å stille spørsmålstegn ved riktigheten av denne politikken, og det kan være nyttig å trekke fram noen av disse kritiske synspunktene. Det er helt åpenbart at elbilsatsingen har ført til at personer som ellers ville ha brukt kollektive transportmidler nå kjøper seg elbil, og dette motarbeider økt overgang til satsing på kollektivtrafikken. Den enorme subsidieringen bidrar til mindre avgiftsinntekter for samfunnet, noe som igjen gir mindre midler til satsing på kollektivløsninger. Det er ingen som vet om den energi som fylles på batteriet til en elbil kommer fra ren vannkraft i Norge. Den kan like gjerne komme fra et kullspyende kraftverk i Mellom-Europa, eller kanskje enda verre; fra et atomkraftverk.

Elbilen belaster samfunnet like mye som min miljøversting i form av slitasje og svevestøv på veiene. Likedes belaster de våre veibudsjetter med videre utbygging av veinett og broer og ferjer. I tillegg så skal man være ekstremt miljøengasjert dersom man ser det som en fordel å bli kjørt i hjel av en elbil i stedet for av en miljøversting. Om ikke det er nok, så har kommunene i stor skala gått i gang med å sette opp ladestasjoner for elbiler. Det har ingen i særlig grad stillet spørsmålstegn ved. Hvordan ville miljøvernorganisasjonene reagert hvis en kommune hadde bekostet oppføring av nye bensinstasjoner i sentrum? Hvordan kan så denne galskapen ha kommet i stand? Det kan vanskelig være annen forklaring enn at våre stortingspolitikere som har ansvaret for dette, har fått fullstendig skylapper ved at noen energiske lobbygrupper har heist miljøfanen til topps på flaggstangen. Miljø er inn og miljø er bra!

Hvem er så disse lobbygruppene ? Det er de bilforhandlere som har sett et nytt marked og det er i tillegg en svært aktiv elbilforening som ikke benytter noen anledning til å prise den påståtte miljøeffekt av elbilsatsingen. Og kanskje først i køen av de som har bidratt til galskapen finner vi den såkalte miljøorganisasjonen Bellona. For en tid tilbake var det et debattprogram på TV om elbilsatsingen. Her opptrådte Frederic Hauge fra Bellona, han fikk nesten fråde om munnen da en forsiktig programleder stilte ham et par kritiske spørsmål. Det mest åpenbare spørsmål ble imidlertid ikke stilt av programlederen; «Er det slik Hauge, at din sønn arbeider i Tesla?» Det amerikanske firmaet Tesla er som kjent en av de ledende på det norske elbilmarkedet.

Ved årsskiftet ble det lagt til rette en beskjeden reduksjon av elbilfordelene. Kommunene er gitt mulighet til å kreve inn parkeringsavgift for elbiler. Oslo har ikke gjort det av en eller annen grunn, med resultat en stor belastning av gratisparkerende tidligere pendlere på de få parkeringsplasser som er igjen i sentrum.

Fredrikstad kommune har valgt å kreve inn parkeringsavgift for elbiler på noen utendørs parkeringsplasser, men av en eller annen grunn ikke i de tre innendørs parkeringsanleggene og de andre mest attraktive plassene i sentrum. Dette fører selvsagt til at disse plassene etterhvert fylles opp av pendlere som tidligere i stor grad ville ha benyttet seg av offentlige transportmidler. Og Fredrikstad ynder å kalle seg en miljøkommune! Forstå den som kan.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.