Bil og elbil er samme bysvin

Hoshiar Nooraddin argumenterer for nye former for kollektivtransport som kan erstatte bilen i bysentrum. Bilene belaster byen uansett om de er drevet av strøm eller bensin. (Arkivfoto: Per H. Forsberg)

Hoshiar Nooraddin argumenterer for nye former for kollektivtransport som kan erstatte bilen i bysentrum. Bilene belaster byen uansett om de er drevet av strøm eller bensin. (Arkivfoto: Per H. Forsberg)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Selv om vi alle skifter til elbil, vil bilen fortsatt være en stor og krevende belastning for byen, skriver byutvikler Hoshiar Nooraddin.

DEL

Leserbrev 

Elbil har skapt et håp om at verden endelig har funnet løsningen for miljøvennlig trafikkmiddel som kan skape bærekraftig by.

Det er stor debatt om elbil kan betraktes som miljøvennlig trafikkmiddel hvis strømmen er fra ikke miljøvennlig kilde, eller at den bruker opp strøm fra miljøvennlige kilder. En slik prosess vil bidra til økt bruk av ikke miljøvennlige strømkilder. Men vi må spørre oss selv, kan elbil bli løsningen for en bærekraftig by selv om hele verden har klart å produsere strømmen fra miljøvennlige kilder?

Våre dagers byer er dominert av at bilen bestemmer bystrukturen og bylivet. Vi bygger veier, bruer, tunneler og gater for å tilpasse byen og naturen til bilens behov og krav, ikke omvendt. Vi bygger parkeringsplasser, parkeringshus, og etablerer belysning langs alle gater og veier, bruker store midler for vedlikehold og drift.

Byer kan bruke 20 prosent av byens areal og relatert infrastruktur for å tilpasse bilen inne i bystrukturen. Alle byplaner og utviklingsprosjekter er avhengig av en god trafikkløsning for å bli stemplet som riktig eller attraktiv løsning. Derfor dominerer bilen byens verden.

En slik dominans skaper store økonomiske, sosiale og miljøbelastninger. Derfor er bilen et stort problem for en virkelig bærekraftig by. Men hva er elbilens mulighet for å endre denne situasjonen?

Elbil er fortsatt en bil og vil kreve det samme som en vanlig bil gjør.

Svaret er veldig enkelt: elbil er fortsatt en bil og vil kreve det samme som en vanlig bil gjør. Den krever det samme i byplanleggingen, den vil fortsatt kreve at vi bygger samme type gater, veier, tunneler og parkeringer. Den vil kreve drift og vedlikehold. Den skal fortsatt bruke byens ressurser og skape økonomiske og sosiale belastninger. Derfor endrer ikke det å bruke strøm fra miljøvennlig kilder elbilens faktiske rolle som en stor belastning for en virkelig bærekraftig by.

Debatten om elbil mangler en bedre forståelse av elbilens reelle konsekvenser for byens økonomi, samfunn og levemiljø. Fortetning, flerbruk og kollektivtransport er blant hovedstrategier som er brukt i mange land i verden blant annet for å redusere bilbruk. Selv om vi alle skifter til elbil, vil bilen fortsatt være en stor og krevende belastning for byen.

Her vi må ikke glemme at såkalt bilfritt byliv må støttes og brukes som hovedstrategi. Men en slik strategi må ikke gjelde kun i visse områder i byen eller i bysentrum. Det må være en helhetlig strategi.

Denne situasjonen gir oss klare konklusjoner om at en bærekraftig by krever utvikling av nye løsninger for bystrukturen, regler og bruk som verken baserer seg på bil eller elbil, men på nye former av byplanlegging, byutforming og utvikling av nye generasjoner kollektivtransport og tilbud som virkelig kan erstatte behovet for bilen. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags