Handel sikrer arbeidsplasser i Fredrikstad

C.H. Evensen Industriovner på Lisleby er blant bedriftene som har alt å vinne på åpne handelskanaler. Til venstre salgs- og prosjektleder Petter Arnesen og administrerende direktør Henrik Johan Wulff som eksporterer så å si alt de produserer. Arkivfoto: Jan EriK Skau

C.H. Evensen Industriovner på Lisleby er blant bedriftene som har alt å vinne på åpne handelskanaler. Til venstre salgs- og prosjektleder Petter Arnesen og administrerende direktør Henrik Johan Wulff som eksporterer så å si alt de produserer. Arkivfoto: Jan EriK Skau

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Bedriftene i Østfold eksporterte varer til EØS-land for over ti milliarder kroner i 2016. La oss slå ring om de gode handelsavtalene vi har, oppfordrer regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold.

DEL

Leserbrev 

Få land er så avhengig av handel med andre land som Norge, og få fylker i Norge er så avhengig som Østfold. Vi er en liten, åpen økonomi, som har alt å vinne på åpne handelskanaler og tette relasjoner med våre handelspartnere i verden. 

Vår velstand og utvikling er tuftet på handel med Europa og verden ellers. Bedrifter i Fredrikstad kan ikke bare vise til vekst for seg selv gjennom handel med andre land, men også til vekst og utvikling lokalt og regionalt fordi handelen har gjort til at de kunne utvikle seg og skape arbeidsplasser. Og arbeidsplasser skaper som kjent aktivitet, sikrer bosetting og betyr skatteinntekter til vårt samfunn.

Det som nå skjer av usikkerhet rundt USAs bygging av tollmurer, og Storbritannias brexit, er derfor svært uheldig for eksportbedriftene våre. Ikke minst er det uheldig for de små og mellomstore bedriftene, som er svært sårbare for denne typen handelsmurer og økte kostnader. Å ikke vite hva som kommer til å skje de neste månedene og årene når det gjelder toll og avgifter, kan redusere bedriftenes investeringer og vekst.

Det er derfor vi i NHO Østfold er så opptatt av at vi ikke må snakke ned og svekke veien inn til vårt desidert viktigste marked; EU. EØS-avtalen er «veien», og vår fremste garanti dersom vi ønsker forutsigbarhet og vekst for små og større bedrifter rundt om i Østfold.

Det kan derfor være viktig å minne om hvor mye vår handel med verden rundt oss betyr gjennom noen konkrete tall: bedriftene i Østfold eksporterte varer til EØS-land for over ti milliarder kroner i 2016!

Det er derfor viktig at lokale bedrifter får mulighet til å eksportere de produkter de har best forutsetninger for å produsere. Vi kan for eksempel ikke produsere bananer, men her i Østfold har vi store forutsetninger for å produsere og eksportere bearbeidede varer, kjemiske produkter og teknologi. Forrige uke tok jeg med næringsminister Isaksen på dagstur i Østfold, og statsråden ble imponert over innovasjonskraften blant bedriftene i fylket vårt. Han forsto også veldig fort hvor viktig EØS-avtalen var for våre lokale bedrifter. Å miste tilgangen til EU-markedet vil være en katastrofe for Østfold var hans budskap.

I dag opplever vi at det blir satt opp en del handelshindringer i form av høyere tollsatser. Det er svært negativt for eksportbedriftene, og for små, åpne økonomier som Norge. Ifølge nye beregninger fra OECD vil global verdiskaping per innbygger avta med 13 prosent på lang sikt, dersom tollsatsene heves til nivåene de hadde i 1990. For Norge, som handler mer enn gjennomsnittet i OECD, blir effektene enda større, 18 prosent ifølge OECD. Det tilsvarer mer enn hele verdiskapingen på sokkelen i dag!

Så la oss slå ring om de gode handelsavtalene vi har som vi har kjempet så hardt for å få, blant annet gjennom EØS-avtalen, og jobbe videre for enda bedre avtaler både med EU og verden ellers. Det er en langt bedre strategi enn å kjempe imot inngåtte avtaler som sikrer vekst og utvikling i hele Østfold.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags