Gå til sidens hovedinnhold

Billige argumenter om eiendomsskatt fra Frp

Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi tar kampen mot forskjell-Fredrikstad og for en mer rettferdig og inkluderende kommunepolitikk, skriver Hannah Berg, Rødt Fredrikstad.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bjørnar Laabak fastslår i et debattinnlegg 16. juli at eiendomsskatten er en stor belastning for mange innbyggere. Laabaks svar er selvfølgelig reduksjon av skatten, men det han ikke sier noe om er på hvilken måte Frp ønsker å redusere denne og hvem dette kommer til å gagne.

Regjeringspartienes skattekutt har så langt vært alt annet enn en pengegave til de med lavest inntekt. Mens vanlige lønnsmottagere blir oppfordret til moderasjon og forbereder seg på trangere tider, så har landets 400 rikeste i snitt økt formuene sine med 325 millioner bare fra 2016–2017. Tall fra SSB viser at inntektsforskjellene har økt hvert år siden 2009. I samme rapport fastslår SSB at andelen personer med vedvarende lav inntekt har økt hvert år siden 2011.

Arne Amundsen: Frekt av Laabak å påstå at eiendomsskatten lett kan fjernes

Ulikhetene i Norge øker fordi regjeringens svimlende 20 milliarder i skattekutt kommer de aller rikeste til gode, ikke folk flest. Det er ingen grunn til å tro at reduksjon i eiendomsskatten skal bli noe annerledes.

Om Laabak har lest budsjettforslaget fra Rådmannen for de neste fire årene, så vet han at Fredrikstad kommune allerede skal i gang med innsparende tiltak i flere sektorer. Kommune-Norge står for større og større andel av ansvaret for velferden vår uten at bevilgningene til denne omstillingen har økt betraktelig. Laabak har helt rett i at kommunen må legge om til mer kostnadseffektive løsninger i årene som kommer - ikke for å kunne fjerne eiendomsskatten, men for å kunne tilby de tjenestene som er forventet av kommunen. Mer foruroligende enn pengebruken i Fredrikstad er dog kvaliteten på tjenestene i kommunen.

Å fjerne eiendomsskatten er Fremskrittspartiets våte drøm, men som med våte drømmer ellers gjør den seg bedre på gutterommet enn ute i offentligheten.

Østfold kommunerevisjon IKS gjennomførte høsten 2017 til januar 2018 en risikoanalyse på utvalgte områder av Fredrikstad kommune som konkluderte med at risikoen for avvik i flere av kommunens forvaltningsområder er stor. Det er helt riktig at kostnadsnivået i kommunen må ned, men enda mer presserende er det at kvaliteten og sikkerheten på tjenestene må styrkes. Å kutte i kommunens inntekter på dette tidspunktet er uansvarlig.

Å fjerne eiendomsskatten er Fremskrittspartiets våte drøm, men som med våte drømmer ellers gjør den seg bedre på gutterommet enn ute i offentligheten. En generell reduksjon i skatten kommer ikke de med lavest inntekt eller verdier mye til gode, det gagner de rikeste blant oss.

Derimot vil en omlegging til en mer progressiv eiendomsskatt være en riktigere løsning. Bunnfradraget i Fredrikstad kommune ligger i dag på 200.000 og eiendomsskatten er på 4.1 promille. Det vil si at vi ikke betaler eiendomsskatt på de første 200.000 kronene av markedsverdien på boligen. Ved å øke bunnfradraget til for eksempel 500.000 og deretter innføre progressiv skatt (for eksempel tre prosent på boliger med verdi opptil fire millioner, fire promille på boliger i fire-fem millioner klassen og fem prosent på boliger med en verdi på over fem millioner) vil skatten bli mer rettferdig. De som har lavest verdi på boligen sin vil med dette betale mindre enn det de gjør i dag. Dette er en nødvendig omlegging som vil utjevne forskjellene i kommunen vår.

Rødts skattepolitikk er skattepolitikk som kommer folket til gode, ikke bare de aller rikeste blant oss. Vi tar kampen mot forskjell-Fredrikstad og for en mer rettferdig og inkluderende kommunepolitikk.

Kommentarer til denne saken