Fredrikstad trues av skattebombe

Stor forbitrelse: Truls Velgaard skriver om protestene mot eiendomsskatt som ga seg utslag ved valget i 2007. Flere tusen innbyggere gikk i fakketog i mars 2005. Rino Olsen (til venstre) og Tom Borger Magnussen holdt appell på Tollbodplassen før avgang mot rådhuset.

Stor forbitrelse: Truls Velgaard skriver om protestene mot eiendomsskatt som ga seg utslag ved valget i 2007. Flere tusen innbyggere gikk i fakketog i mars 2005. Rino Olsen (til venstre) og Tom Borger Magnussen holdt appell på Tollbodplassen før avgang mot rådhuset. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Vi vil fortsette å kjempe for mer velferd og mindre skatt, skriver Høyres gruppeleder Truls Velgaard, og mener kommunens drift må forbedres for å holde eiendomsskatten i sjakk.

DEL

Kronikk 

Hvis ingen griper inn, vil Arbeiderpartiet i løpet av de nærmeste årene utsette Fredrikstads innbyggere og næringsliv for en regulær skattebombe. Planen er å doble eiendomsskatten.

Sjokket over hva som skjedde ved valget i 2007 sitter fortsatt i kroppen på ordfører Jon-Ivar Nygård & Co. Den gang ble Arbeiderpartiet kastet ut av kontorene sine på rådhuset i et folkelig raseri mot eiendomsskatt. Senere har de gått på filttøfler hver gang eiendomsskatten diskuteres.

Truls Velgaard.

Truls Velgaard.

Derfor serveres alle spørsmål om økning i svært forsiktige vendinger. Gjennom forrige valgperiode lå eiendomsskatten på et fast nivå. Ved siste valg gikk alle til stemmeurnene med den forestilling at slik ville det fortsette.

Men valgtellingen var knapt over før eiendomsskatten økes med ti prosent. I tillegg varsles det at all fremtidig kostnadsøkning i kommunen – i år 2,5 prosent - skal veltes over på innbyggerne. Vi må forberede oss på tilsvarende økninger så lenge Arbeiderpartiet sitter med makten.

Men det stopper ikke der. Den virkelige bomben kommer på slutten av denne valgperioden. Rådmannen foreslår at eiendomsskatten i 2020 skal økes ekstraordinært med 30 millioner kroner, i tillegg til alle årlige økninger vi da allerede har sett. Det betyr en 10 prosent økning på toppen.

Deretter skal det skje en tilsvarende økning både i 2021 og 2022. Det betyr at et skattenivå som så sent som i fjor var på 206 millioner kroner vil ha økt til 400 millioner. Altså en dobling. Alt dette står å lese i rådmannens budsjettforslag for 2017. Men rådmannen er ikke å kritisere. Dette er bestilt av Arbeiderpartiet.

Som Fredrikstads innbyggere kanskje er kjent med, så har Arbeiderpartiet og LO i Fredrikstad laget det de kaller et «fagpolitisk manifest». Der påtar Arbeiderpartiet seg en lang rekke forpliktelser overfor LO.  Regningen sendes kommunens innbyggere.

Blant annet heter det i avtalen: «Politisk og administrativ ledelse i Fredrikstad kommune må ha fokus på inntekter, slik at det er sammenheng mellom behov for økte tjenester og inntekter.»

Avtalen er interessant av flere årsaker. For det første er det bemerkelsesverdig at Ap og LO seg i mellom gjør en avtale som skal forplikte kommunens administrative ledelse.  

Enkelte vil nok mene at normale demokratiske spilleregler tilsier at det er bystyret som instruerer rådmannen, og at dette ikke bør gjøres av Arbeiderpartiet og LO på tomannshånd. Men vi ser i hvert fall et parti som er vant til å håndtere makt.

Det mest relevante i denne sammenheng er hvordan avtalen mellom Ap og LO så ensidig fokuserer på inntekter. Hvilke inntekter er det rådmannen så enkelt kan regulere? Jo, det er selvfølgelig eiendomsskatt. Men det ser nok kanskje litt mer tilforlatelig ut når det står «inntekter»?

En bedrift kan styrke grunnlaget for sin aktivitet enten ved å øke inntektene eller ved å bruke sine ressurser på en bedre måte.  Normalt vil det være en kombinasjon. Men ikke for Arbeiderpartiet. Der er den nokså monotone logikken slik: «Økt skatt gir økt velferd».

Men en bedrift som ensidig baserer seg på å skru opp prisene for å dekke inn sine kostnader vil i det lange løp dø. Kunder liker det ikke; konkurrenter elsker det.

Men en bedrift som ensidig baserer seg på å skru opp prisene for å dekke inn sine kostnader vil i det lange løp dø. Kunder liker det ikke; konkurrenter elsker det.

Velferden i det norske samfunnet er skapt gjennom generasjoners hardt arbeid. Norge lever i en krevende konkurranse med resten av verden. Skal vi fortsette å være blant verdens rikeste land, må vi fokusere på hvordan vi selv kan bli bedre.  Alle forventer årlig lønnsøkning. Da må også verdien av vårt arbeid øke hvert år.

I Fredrikstad sender Arbeiderpartiet nå hvert år en økt regning til innbyggerne slik at kommunen har penger til å øke de ansattes lønninger.  Hadde det i stedet vært mulig å gjøre noen forsiktige tiltak hvert år, slik at verdien av kommunens egen innsats økte litt mer?

Alle normale bedrifter må tenke slik. Da kunne vi kanskje unngått en økning i eiendomsskatten. Kanskje vi til og med kunne trappet den ned?

Betyr dette at Høyre vil velte økte byrder over på kommunens ansatte? Nei, det er lenge siden forbedringsarbeid på norske arbeidsplasser dreide seg om stemplingsur og stoppeklokke.

Dette er ikke et spørsmål om å få hver enkelt av kommunens ansatte til å jobbe hardere. Jeg vet at mange allerede er hardt presset. Ingen skal frykte å miste arbeid eller få dårligere lønns- og arbeidsvilkår som følge av dette.

Det vi bør se på, er hvordan vi kan prioritere bedre, vi må forbedre ledelsesrutiner og arbeidsprosesser, og arbeide for en bedre utnyttelse av kommunens maskinpark og bygninger.  Ikke minst må vi slutte å gjøre en del av det som er minst viktig, for å frigjøre ressurser til det som er mest viktig.

Nå er det nødvendig å si at det skjer mye godt forbedringsarbeid på mange felt i Fredrikstad kommune. Det vi savner, er politisk engasjement på kostnadssiden – ikke bare på skattesiden. Hvordan kan vi hvert år blitt litt bedre?  En idrettsutøver som ikke måler seg selv og jobber med å forbedre egne prestasjoner kan vanskelig kjempe i toppen. Det samme gjelder en kommune. 

Torsdag 8. desember skal bystyret i Fredrikstad fastsette budsjett og handlingsplan, med generalprøve i formannskapet torsdag denne uken.  Da vil vi få det neste signalet om skatteplanene. Vil Ap virkelig gjennomføre den dramatiske skatteøkningen som rådmannen foreslår i sitt budsjett?  

Kanskje vil dette være en prøveballong.  De vil ønske å skru til skatteskruen så mye som mulig, men samtidig vokte seg vel for å utløse den folkelige vrede som i 2007 kastet dem ut av maktens korridorer.

Vi kommer helt sikkert til å få høre til det kjedsommelige fra Arbeiderpartiet at «vi prioriterer velferd, ikke skattekutt». Det er altså bare retorikk. De kommer også til å fortsette sin monotone kritikk av Høyres ønske om forbedringer i kommunens drift.

Husk da at kommunal velferd ikke skapes på inntektssiden. Sammen med våre samarbeidspartier vil vi i Høyre fortsette å kjempe for mer velferd og mindre skatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags