Stakkars hyttekommunen Hvaler og «kongen av eiendomsskatten»

Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge må tåle å   karakteristikken «kongen av eiendomsskatten» fra den tidligere lederen av Hvaler hytteforening. – Hvaler topper eiendomsskattelista, skriver han.

Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge må tåle å karakteristikken «kongen av eiendomsskatten» fra den tidligere lederen av Hvaler hytteforening. – Hvaler topper eiendomsskattelista, skriver han. Foto:

Av

Odd Løkkevik: – Ja. stakkars Hvaler. Vi som har bidratt til at kommunen er det den er i dag får bare «raute» som min fars okse «Baldus» gjorde i 1946!

DEL

Leserbrev

Ja den 9. juli var det å lese i Aftenposten et innlegg med bakgrunn i et intervju med generalsekretæren i Norsk Hyttelag. Han var inne på tanken om at hyttefolket burde ha stemmerett i den kommunen de hadde hytte - med en endring i valgloven. Leder av Hvaler Hytteforening, Mona Flemmen, fulgte opp i Fredriksstad Blad den 12. juli med «Vil ha stemmerett på hytta».

Disse forslag/meninger ble konfirmert av sauebonde Han Hermann Utgård den 25. juli med «Stemmerett for innbyggere - ikke for hyttefolk». Aftenposten hadde et den 9. juli et stort oppslag - også på første siden om at «Hyttekommunenes dilemma: får ikke betalt for nødvendig helsehjelp».

Jeg fikk for 50 år siden bygget med et lite datsja på Hvaler, og har der siden 1954, og vært leder av Hvaler Hytteforening i 13 år. I 50- og 60-årene fikk de arbeidsomme menneskene bygget sine små «slott» etter på ha slept rivningsmaterialer i eka etter snekkene.

At kommunen ynker seg over å måtte betale noen tusenlapper for å hjelpe et eldre ektepar i hytta på Søndre Sandøy er vel 'som normalt''!

Men i 1971 -73 var de kommet så mange fritidsboliger at det ble behov for mer strøm som 4.200 av disse ønsket seg. Strømmen hadde inntil da kommet i «klædder» som hvalerfolket sa. Nye kraftledninger, trafoer m.v. ble bygget av Hvaler E-verk. Hvem betalte det?

Da fastlandsveien kom i 1971, ble den nedbetalt i 1977. Det var hovedsakelig blitt gjort i de fire sommermånedene!

Etter at Hvalertunnelen ble bygget måtte bommen flyttes til Stokken. Kommunestyret vedtok da, enstemmig, at fastboende, som hadde bygd seg «hus og hytte i ett», etter at fastlandsveien var nedbetalt, skulle betale ti kroner mens hyttefolket som hadde betalt fastlandsveien skulle betale 50 kroner!

Dagbladet hadde den 18. juni et stort oppslag om Frp-ordfører Eivind Norman Borge - «kongen av eiendomsskatten». Der kom det klar fram at Hvaler kommune toppet lista over eiendomsskattene i Norge med 8.043 kroner per år. Inger over! Men det kom også fram at hytteeierne på Hvaler bidro med 26 millioner kroner i året.

Det var dobbelt så mye som de fastboende, men i følge ordførerkandidaten til Ap, Mona Vauger, helt nødvendig for eldreomsorg og skoler. At kommunen ynker seg over å måtte betale noen tusenlapper for å hjelpe et eldre ektepar i hytta på Søndre Sandøy er vel «som normalt»!

Ja. stakkars Hvaler. Vi som har bidratt til at kommunen er det den er i dag får bare «raute» som min fars okse «Baldus» gjorde i 1946!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags