Onsdag ble det kjent at  Regjeringen foreslår å bevilge tre millioner kroner til videreføring av pilotprosjektet med dyrepoliti. Det vil styrke kampen mot kriminalitet mot dyr. Det er meget positivt at kampen mot  dyrenes rettigheter fortsetter. I dag har dyrene rettigheter, men reglene brytes hver dag av onde eller syke mennesker.

Det nytter ikke bare å ha rettigheter, det må følges opp. Kun Sør-Trøndelag politidistrikt har dyrepoliti i dag. Det raser inn med saker.

Tre millioner kroner er et skritt i riktig retning, og mer må til ved neste korsvei. Dyrene kan ikke snakke eller skrive leserinnlegg - derfor må vi andre jobbe for dem.