Sommer og ferie kan bety mer tid sammen for mennesker og dyr, til gjensidig glede. Men dessverre for mange dyr, betyr ferie i mange tilfeller også dumping og vanskjøtsel.

I dag overtar dyrevernorganisasjoner mishandlede og dumpede dyr fra Mattilsynet, politiet, NAV, psykisk helsevern, rusetaten og hjemmesykepleien. Dyrebeskyttelsen skriver i sitt siste blad at antall dyr som dumpes eller vanskjøttes ved at de blir frareist uten tilsyn og tilstrekkelig mat har økt betraktelig de siste årene. De ser et stort behov for at politikere kommer på banen.

Dyrebeskyttelsen har hjulpet 5.772 dyr på ett år nå. Dette kommer i tillegg til alle lokale dyrevernorganisasjoner som ikke er tilknyttet Dyrebeskyttelsen Norge. Mange av disse dyrene trenger veterinærhjelp, pelsstell, kloklipp, vaksiner, chip, sosial tilvenning og miljøterapi før de kan fungere normalt i et hjem. Opphold i fosterhjem før de kan tas inn på et omplasseringssenter kan ofte være nødvendig.

Det er viktig å gi dyreeiere tilbud om innføring i godt dyrehold.

Vi i Miljøpartiet De Grønne vil etablere og støtte sentre for hjemløse dyr som skal drive omplassering, informasjonsarbeid og støtte frivillige initiativer. Eksisterende sentre som arbeider med omplassering må få midler fra det offentlige. Det finnes i dag flere velfungerende hjelpeorganisasjoner, og disse fortjener støtte og anerkjennelse for det viktige arbeidet de utfører på frivillig basis.

Det er viktig å gi dyreeiere tilbud om innføring i godt dyrehold. Miljøpartiet De Grønne vil inkludere dyrekunnskap i naturfag og etikkundervisning i grunnskolen, for å fremme innsikt i etisk behandling av både tamme og ville dyr. Dyretragedier og dårlig dyrevelferd bør også forebygges ved at Mattilsynet gis økte ressurser til tilsyn med dyrehold. På sikt ønsker vi å opprette et eget dyretilsyn under Klima- og miljødepartementet. Vi ønsker også dyrepoliti over hele landet.

Endelig vil Miljøpartiet De Grønne gi offentlig støtte til ID-merking av kjæledyr. Dette er et av tiltakene som dyrevernorganisasjonene selv mener er aller viktigst. Mange lar i dag være å kastrere eller ID-merke kattene sine. Dette fører til at det fødes en rekke kattunger som ingen tar seg av. Mer bruk av ID-merking av kjæledyr vil bidra til et mer ansvarlig dyrehold, og gjøre det lettere å finne igjen bortkomne dyr.

En stemme til MDG er en stemme for bedre dyrehold.