Gå til sidens hovedinnhold

Viktigere å få drosje når det er krise enn å slippe å vente ti minutter etter julebordet

Artikkelen er over 2 år gammel

Markedssjef Stian Enghaug i Taxisentralen om forslaget til løyvefrislipp: – Vi ønsker konkurranse på like vilkår velkommen. Men slik det er foreslått, er vi redd for næringa vår og vi er redd for tilbudet til kundene våre.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter lang tids venting kom til slutt høringsbrevet fra Samferdselsdepartementet som omhandler endringer i drosjereguleringen.

Departementet har lenge sett på hvordan man skal fornye og forbedre drosjetilbudet i Norge. Målet har vært å få opp kvaliteten og ned prisene. Svaret på dette er ikke enkelt. En rekke tiltak er foreslått og mange av dem er gode. For eksempel skal det bli en slags nasjonal kompetansestandard for sjåfører. Dette er gledelig.

Næringen er også fornøyd med at alle som skal drive individtilpasset persontransport skal kjøre med taksameter. Dette er bra, for slik gir det mulighet for å konkurrere på like vilkår. Skrekken med Uber var at man skulle få ulike krav i konkurranse om de samme kundene. Det ville være som å løpe 100 meter mot en som fikk starte 30 meter foran.

Videre og kanskje den mest markante endringen er at man ønsker å oppheve antallsreguleringen. I dag er det slik at fylkeskommunen ser an behovet for drosjer og regulerer antall løyver ut ifra dette. Tanken er nå at dette slippes helt fri og at markedet skal regulere seg selv. Foreløpig høres jo dette greit ut. Men når man i tillegg sier at drosjevirksomheten du driver med løyvet ditt ikke må være din hovedinntekt, blir det mer alvorlig. Det betyr at man kan ha en vanlig jobb mandag til fredag og kjøre taxi i helgene.

Senke kravene til kompetanse. Smak litt på det. For egen regning så vet jeg ikke om jeg skal le eller grine.

I tillegg forsvinner plikten til å være tilknyttet en sentral og dermed plikten om at det alltid skal være drosjer ute. Dette vil skape en situasjon hvor det er mange drosjer ute når det er kundegrunnlag, mens når det ikke er det, vil publikum kunne oppleve at det ikke vil være mulig å få tak i bil. En tirsdagsnatt i februar er det slik det er i dag drosjer ute. De kan oppleve å stå en hel natt klar uten å tjene en eneste krone. Ikke for at de ønsker det, men for at det ligger i kravene til å ha løyve og være tilknyttet en sentral.

Vi i bransjen opplever at vi er en del av beredskapen for publikum. Det er ikke få historier vi har om alt fra fødsler til livreddende turer til sykehus. Dette blir borte. Når du i en krisesituasjon trenger oss kan du oppleve at ingen kan komme. Vi mener dette er viktigere enn at du må stå ti minutter i drosjekø på vei hjem fra julebordet.

Les også

Syk pensjonist måtte forklare drosjesjåføren veien

Kravene til kompetanse og solid økonomi blir senket for dem som søker løyve. Dette forstår vi rett og slett ikke. Om det har vært noen bransje i dette landet som har gjort en dugnad for å rydde i nettopp disse to områdene, så er det taxinæringen. Nå er det bra. Med dette forslaget frykter vi at det igjen kommer ut av kontroll. Senke kravene til kompetanse. Smak litt på det. For egen regning så vet jeg ikke om jeg skal le eller grine.
En løyvehaver kom inn på kontoret mitt her om dagen og sa at «nå vil regjeringen ta fra meg levebrødet mitt». Det kan høres dramatisk ut, men det kan være sannheten. Med forslaget som nå ligger til høring kan det bli vanskelig å leve av å kjøre drosje. Drosjene i dag er avhengig av kontrakter med det offentlige i tillegg til privatmarkedet dersom det skal være mulig å skape en normal lønn. 60–70 timers arbeidsuker er ikke unormalt. Timelønnen ligger allerede langt under LO sin minstelønn.

Vi i næringa ønsker ikke å fremstå som sutrete og proteksjonistiske.


Dersom frislippet av antall drosjer kommer, vil næringen sitte igjen med svært få som greier å leve av yrket. I Oslo, Bergen og Trondheim er markedet kanskje stort nok til å beholde en del heltidssjåfører. Men Norge er da mer enn det.
Vi tror at slik forslaget legges frem nå, får vi igjen en mer useriøs bransje. I tillegg vil det ramme de som kanskje trenger oss mest. Eldre, uføre, svaksynte og folk i nød.
I tillegg blir taxi dyrere. I de fleste bransjer blir produktene billigere når konkurransen øker. Men det har vist seg i alle tilfeller at mekanismene i denne næringa går motsatt vei. Det kan ha med å gjøre at publikum er mer ubevisst i valg av selskap. Dermed må man tjene til livets opphold med de turene man faktisk får.

Vi i næringa ønsker ikke å fremstå som sutrete og proteksjonistiske. Vi ønsker nytt regelverk velkommen. Vi ønsker konkurranse på like vilkår velkommen. Men slik det er lagt frem nå, er vi redd for næringa vår og vi er redd for tilbudet til kundene våre.

Les også

Her får drosjesjåfør Trond bot mens han hjelper Ellen (80) ut av butikken

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.