Gå til sidens hovedinnhold

Piratdrosjene tar enorm risiko og snyter samfunnet

Artikkelen er over 3 år gammel

Styreleder Thomas Jacobsen i Taxisentralen mener åpenlys kriminell drosjevirksomhet i Fredrikstad er ødeleggende for byen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De hundrevis av piratdrosjene i Fredrikstad spiller hasard med egen sikkerhet og økonomiske fremtid. Bilforsikringen gjelder ikke.

Hver helg fylles gatene med piratdrosjer som ikke bare bedriver grov skatteunndragelse, men setter seg selv og sine passasjer i stor fare. Forsikringsselskapene er nemlig svært tydelige på at den som frakter personer i bil mot betaling uten et løyve fra myndighetene har redusert eller i verste fall ingen dekning for skader på person eller bil.

Det betyr at en piratdrosjesjåfør risikerer å måtte punge ut millionbeløp av egen lomme ved ulykker. Skulle ulykken også føre til skade på biler, bygninger eller andre «gjenstander», kan nye millioner av kroner legges på toppen. En fremtid i bunnløs gjeld.

Ingen grense

Dette handler om den ansvarsforsikringen alle bileiere plikter å ha, men som altså ikke er gyldig for piratdrosjesjåfører. De som kjører lovlig har gjennom denne forsikringen dekning for det ansvaret som gjelder for førere av personbiler etter bilansvarsloven. Ansvarsforsikringen dekker skade på personer uten en øvre beløpsgrense, mens skader på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander dekkes oppad til ti millioner kroner.

Uvitenhet?

Det er grunn til å tro at risikoen piratsjåfører påtar seg ikke er kjent blant dem som bryter lovens bestemmelser om løyvekrav for transport av personer mot vederlag. Fordi, det er vanskelig å forstå at noen med åpne øyne frivillig setter seg i en slik posisjon.

Det er også grunn til å anta at de som tror de får en såkalt billig tur til byen er klar over de dramatiske konsekvensene som kan oppstå.

Flere grunner

Piratvirksomheten i Fredrikstad bør også stoppes fordi den utgjør et stort samfunnsproblem. Vi anslår at piratsjåførene i Fredrikstad mottar flere millioner svarte kroner per år fra sine «kunder», og den kriminelle virksomheten er økende. Det er med andre ord store summer som unndras fra beskatning, noe som rammer velferdssamfunnet. På en god helg, kan det dreie seg om millionbeløp.

En god skattemoral er vesentlig for Norge. Den omfattende piratvirksomheten undergraver denne viktige skattemoralen, særlig blant de unge. I tillegg er steget fra denne kriminaliteten til annen type kriminalitet kort, for eksempel hører vi stadig flere rapporter om at det omsettes ulovlige varer i bilene som kjører rundt.

Harde dommer

Domstoler rundt om i Norge har i flere dommer slått hardt ned på piratsjåfører. En dom fra Oslo Tingretten viser for eksempel at en mann på 36 år ble idømt en bot på 9500 kroner, tap av førerkort i seks måneder og han fikk inndratt 62.000 kroner i henhold til straffeloven paragraf 67. Samtidig vet vi at skattemyndighetene har inndratt nærmere ti millioner kroner fra piratsjåfører i Oslo-området.

Handling

Den kriminelle virksomheten er svært godt kjent hos politiet, hos skattemyndighetene og blant politikerne. At det bedrives åpenlys kriminell drosjevirksomhet i Fredrikstad er ødeleggende for byen vår. Alt handler om prioriteringer og ressursene er alltid knappe, men å bare sitte stille og se på den lovløse tilstanden som herjer i byen tjener ingen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.