Vi tar vare på kulturminnene når jernbanen bygges ut

Cicignon-innskrift: Unike kulturminner som må ivaretas, skrev Lars Ole Klavestad om Cicignon-innskriftene i FB i mars i fjor. Denne innskriften ved en hellig kilde på Christianslund er hugget i en bratt skrent mellom Christianslund Allé 2 og Veumveien 41.

Cicignon-innskrift: Unike kulturminner som må ivaretas, skrev Lars Ole Klavestad om Cicignon-innskriftene i FB i mars i fjor. Denne innskriften ved en hellig kilde på Christianslund er hugget i en bratt skrent mellom Christianslund Allé 2 og Veumveien 41. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det gjøres et formidabelt stykke arbeid, både hos Jernbaneverket, hos Fylkeskonservatoren og hos Riksantikvaren, for å finne gode løsninger for vern av våre felles kulturminner når dobbeltsporet skal bygges gjennom Sarpsborg og Fredrikstad, skriver Andreas Lervik.

DEL

Leserbrev 

I den pågående diskusjonen om InterCity og traseer/korridorer prøver noen å skape et inntrykk av at vi som ønsker dobbeltspor med stasjon i sentrum av byene i Østfold tar lett på kulturminnevernet. Det gjør vi aldeles ikke.

Kulturminner er svært viktig for meg og alle andre ansvarlige politikere, og vi må legge stor vekt på å ta vare på våre byers rike historie når vi nå skal utvikle dem for fremtiden. Dette gjelder både når vi diskuterer jernbane og når vi diskuterer vei.

Det som gjør meg både oppgitt og trist, er at noen mener å ha svaret på hva som vil skje med våre kulturminner allerede nå. I debatten løftes Olavsvollen, Tarris og Hafslund hovedgård i Sarpsborg opp som noe av det aller viktigste å verne.

Selv om kulturminner som Gamle Glemmen kirke, de religiøse innskriftene til Cicignon på Trosvik og bergkunstområder på Lisleby, for nevne noen, ikke løftes like høyt i debatten, så er disse også av stor viktighet. Våre motdebattanter framstiller virkeligheten slik at et nytt dobbeltspor gjennom byene og videre over Sarpsfossen vil besegle flere av disse kulturminnenes skjebne. Dette er selvfølgelig ren propaganda.

Realiteten er at det nå gjøres et formidabelt stykke arbeid, både hos Jernbaneverket, hos Fylkeskonservatoren og hos Riksantikvaren, for å finne gode løsninger for vern av våre felles kulturminner. Vi skal ikke se bort fra at de overnevnte instanser finner en felles farbar trase fra Sarpsborg stasjon og over til Hafslund for både jernbane og vei. Se heller ikke bort ifra at de også finner de gode løsningene i fra Seut til Sarpsborg.

Mens jeg nå har kulturminnebrillene på meg, så vil også nevne at det ikke bare er enkelt å bygge jernbane eller andre store infrastrukturprosjekter andre steder her i ytre Østfold heller. Det er enkelte som forsøker å lage et inntrykk at om bare man skjærer klar av Fredrikstad og Sarpsborg sentrum, ved for eksempel å gå med en rett linje fra Råde via Rolvsøy og videre til Skjeberg, ja så er alt såre vel. Da forstyrrer man visstnok ikke fortiden og kulturminnene. Dette er helt feil!

Ser man på kulturminnekartet for Østfold, vil man se at det er bevart mindre av det eldgamle kulturlandskapet med fornminner på strekningen mellom de to byene enn for eksempel i Råde og Skjeberg. Man kan undres på dette selvfølgelig, men svaret er nok ganske enkelt.  Det er her den menneskelige aktiviteten i nyere tid har vært størst.

Og, hvis man skal være ærlige, så har vi nok hatt et tap av kulturminner i dette området som vi ikke har hatt andre steder. Det i seg selv er et viktig argument for å fortsette å bruke områder vi allerede har tatt i bruk heller enn å ta i bruk nye.

På svensk side av grensen finner man et tilsvarende bergkunstområde av hva vi har av i gamle Borge og Skjeberg. Der er dette klassifisert som verdensarvområde (UNESCO World Heritage Site). Hvis man står oppført på denne lista, er det på grunn av stedets «spesielle kulturelle eller naturhistoriske betydning for menneskeheten» (Wikipedia). Når slike områder defineres til å ha en kulturell historisk betydning for menneskeheten i Sverige, så gjelder nok det samme også her.

Etter min oppfatning er tiden nå moden for å vente på resultatet av det utredningsarbeidet som nå igangsettes før man drikker gravøl for kulturminnene. For jeg er sikker på at de løsningene vi etter hvert vil bli presentert for, vil være både spennende og interessante.

Jeg er svært optimistisk med tanke på at vi skal få en god løsning for både vei og jernbane i Nedre Glomma, som også varetar kulturminnene på en god måte. Alternativet er egentlig ikke til å leve med!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags