Politikk i utakt med folkemeningen?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Johannes Thue mener det fremtidige dobbeltsporet gjennom Østfold er eksempel på en sak der folkemeningen ikke har fått telle.

DEL

Leserbrev

I et leserbrev i Fredriksstad Blad spør rett linje-forkjemper Marie Langvik om veier og togtrasé skal bygges utenom boligområder. 80 prosent svarte: «enig» og 20 prosent «uenig». Resultatet er så overbevisende at det ikke kan være tvil om hva folk flest mener, og det reiser også spørsmålet om hvorfor folkemeningen ikke skal telle i slike saker. 

Spørsmålet har aldri vært lagt frem i valg eller på annen måte. Alle spørsmål er møtt med taushet og tausheten er begrunnet med at «det er for sent» og «det er bestemt hvor banen skal gå». Men så ser vi at dette fortsatt ikke er bestemt. Det bores og undersøkes i kvikkleire, traseer flyttes og prosjektet utsettes. Det planlegges nå en trasé på vestsiden av Seutelva. Dette vil resultere i et pengesluk av en jernbanebro nord for den nå så beryktede veibrua. 

Det er merkelig at jo større kunnskap og mer teknikk som er tilgjengelig, jo vanskeligere, dyrere og mer tidkrevende blir prosjektene. Det er også uklart hvem som har fattet vedtak og når det ble gjort. Lokalpolitikerne sier at det foreligger «bestilling fra Stortinget» og Stortinget sier at det er lokalpolitikerne som bestemmer hvor banen skal gå. Slik pulveriseres ansvaret for et vanvittig pengeforbruk og slik unndras plikten til å høre folks mening i en av de viktigste sakene i dette hundreåret. 

Prosjektet Inter City har vært planlagt i rundt 25 år. Høyhastighetsbanen, Y-linja og Rett Linje ble lagt bort uten utredning, men ikke uten en økonomisk «vurdering». I et notat fra 2015 ble resultatene av en «mulighetsstudie» lagt frem. Denne viser en sammenligning mellom «forventet kostnad» og «høyeste kostnad» for trasé 1: Innom alle byene og trasé 2B: Via Rolvsøy. Forventet kostnad for begge alternativene ble oppgitt til 16 milliarder mens høyeste kostnad for alternativ 1 var 21 milliarder mot 22 milliarder for 2B. 

Dette er åpenbart feil og må skyldes triksing med tall for å få et ønsket resultat. En bane utenom byene kunne bli rundt 20 kilometer kortere enn banen gjennom byene. Den reduserte banelengden, regnet etter gjennomsnittspris pr. kilometer dobbeltspor, ville gi en innsparing på rundt 12 milliarder. Så kommer alle merkostnader ved å bygge gjennom tettbebyggelsen, riving av hus, bygging av bane, broer og stasjon på kvikkleier, omlegging av veinett etc. Med dette i tillegg snakker vi om en mulig innsparing på 15 – 20 milliarder. 

Når ovennevnte prisantydning ble lagt til grunn for vedtak om dobbeltspor gjennom byene, kan vi uten videre slå fast at her er vedtak fattet på feil grunnlag. Vi snakker altså om en mulig innsparing på nivå med den totalpris som var lagt til grunn for hele prosjektet. 

Dette begynner nå å gå opp for folk, mens politikerne sitter lenket til Bane Nor med avtaler som er utgått på dato fordi miljøkrav om godstog og ekspresstog til/fra utlandet har endret opprinnelig forutsetning. Det sies at en pris/nyttevurdering ble lagt til grunn, men det blir et bedrag når prisen er feil og nytten er uklar. Inter City-planene blir forsvart med at banen må gå der folk bor og at stasjonen derfor må ligge i sentrum. Dette vil gi gåavstand for noen flere og noen flere vil kanskje bruke toget, men er denne fordelen faktisk verdt så mange milliarder?

 For de aller fleste som skal til stasjonen må det uansett bygges et skikkelig kollektivnett når biltrafikken mot sentrum må begrenses. Som nav i distriktets kollektivnett er Grønli lite egnet. Fire spor i bredden krever plass, hus må rives og veier legges om. Det blir ingen parkering og hele området ligger på kvikklere. Det er planlagt en byggetid på seks år, som med sedvanlige overskridelser i år og milliarder sikkert vil nærme seg titallet. Med en annen løsning kunne vi unngått ti år med kaos både på vei og bane. 

Tilbake til spørsmålet i leserinnlegget, så må vi her etterlyse politikernes reaksjoner på det faktum at folkemeningen peker i en så klart forskjellig retning enn den valgte. Noen kommer sikkert til å gjøre bomvei og bane til hovedtema ved høstens valg?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags