Lisleby må få tunnel

To traseer vurderes forbi Lisleby: Jernbanen skal enten følge den lyseblå trasé 2a, gjennom Lisleby, eller følge den brune trasé 4a, med lang tunnel til Gamle Glemmen kirke og bru gjennom Dikeveien.   (Illustrasjon: Bane NOR og Lill Mostad)

To traseer vurderes forbi Lisleby: Jernbanen skal enten følge den lyseblå trasé 2a, gjennom Lisleby, eller følge den brune trasé 4a, med lang tunnel til Gamle Glemmen kirke og bru gjennom Dikeveien. (Illustrasjon: Bane NOR og Lill Mostad)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Nils Are Magerøy sammenligner et dobbeltspor gjennom Lislebys «indrefilet» med hvordan muren delte og raserte områder i Berlin i 1961.

DEL

Leserbrev 

Jeg leser med interesse intervjuet med Roy Frantzen i avisa 12. januar og Lise T. Mohrs leserbrev 13. januar. Det er prisverdig at både Frantzen og Mohr roper et varsku i forhold til hvilke verdier som kan gå tapt hvis det ikke tas tilstrekkelige hensyn til omgivelsene der sporene skal legges. 

Som leder av Lisleby lokalsamfunnsutvalg kan jeg meddele at vi hele veien har vært innforstått med at dobbeltsporet må fortsette i tunnel fra Kiæråsen og først dukke opp i dagen nord for Gamle Glemmen kirke (Alternativ 4a). Det andre aktuelle alternativet (2a) vil nærmest føre til en rasering av det mest sentrale området på Lisleby. Vi snakker faktisk om Lislebys «indrefilet». Linjeføringen forbi Ambjørnrød vil være for ingenting å regne i forhold til hva vi på Lisleby vil oppleve hvis alternativ 2a skulle bli en realitet.

Både tidsforbruk og pengeforbruk vil være underordnet i forhold til å opprettholde lokalsamfunnet Lisleby slik vi kjenner det.

Vi kan ikke akseptere at en mengde hus rives og at veier stenges. Det mest nærliggende å sammenligne med er hva som skjedde i Berlin i 1961 da man bygde muren. Da skjedde akkurat det samme på østtysk side. Hus ble revet og gater stengt. Har i det hele tatt noe lignende skjedd i Norge tidligere? Nei, dette kan verken lokalsamfunnet på Lisleby eller Fredrikstad som kommune være med på. All den tid Bane Nor har et annet alternativ (4a) som vil være mye mer skånsomt for omgivelsene, bør man like godt først som sist skrinlegge alternativet (2a) som vil være ødeleggende for Lisleby-samfunnet.

I denne saken mener jeg både tidsforbruk og pengeforbruk vil være underordnet i forhold til å opprettholde lokalsamfunnet Lisleby slik vi kjenner det.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags