Østfold bør bruke InterCity-ventetiden klokt

Dårlige grunnforhold kraftig prishopp gjør at Bane Nor vurderer traseen mellom Haug i Råde og Seut på nytt. Arkivfoto: Trond Thorvaldsen

Dårlige grunnforhold kraftig prishopp gjør at Bane Nor vurderer traseen mellom Haug i Råde og Seut på nytt. Arkivfoto: Trond Thorvaldsen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Lederen for Aksjon Rett Linje mener Østfold må lete etter jernbaneløsning som gir best utvikling for hele fylket. Uten å argumentere for rett linje nevner han fortsatt den som et reelt alternativ til det vedtatte sporet gjennom Fredrikstad og Sarpsborg.

DEL

Leserbrev

InterCity-utbyggingen engasjerer. Ingen annen enkeltsak har fått mer spalteplass i østfoldavisene de senere årene, og debatten har gradvis flyttet seg fra lokalt til nasjonalt nivå.

Etter høringsrunden om jernbanesektorens handlingsprogram som ble avsluttet 22. juni, konkluderte Jernbanedirektoratet med at fremdriftsplanen for InterCity-triangelet var for ambisiøs. Planleggingen vil fortsette, men selve utbyggingen må skje i et roligere tempo for at sluttresultatet skal bli godt.

Størst konsekvenser ser dette ut til å få for Sør-Østfold. Dobbeltsporet til Fredrikstad vil ikke stå ferdig før i 2027, til Sarpsborg i 2029, og til Halden trolig ikke før i 2034 eller enda senere. Dette betyr ytterligere ventetid for pendlere som nærmest desperat venter på et bedre reisetilbud. Det vil medføre komplikasjoner for annen infrastrukturutbygging, det vil gi enda flere år med båndlegging av store sentrumsområder, og det gir svenskene enda mindre grunn til å planlegge utbygging på sin side.

Utbyggingen vil ifølge alle prognoser føre til et vesentlig attraktivitetsløft både lokalt og regionalt.

Men hva om vi vender dette til noe positivt? Kan dette være Østfolds sjanse til å se på gamle planer med nye øyne?

Jernbaneutbyggingen handler ikke bare om lokale trasévalg.Den handler om avgjørende veivalg også for Norge i både nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Fredrikstad ønsker en gunstigst mulig løsning for sin by. Det gjør også Halden, Sarpsborg og Moss. Finnes det en løsning som er like god for alle? Trolig ikke, men vi er alle forpliktet til å finne den løsningen som er best mulig for Østfold sett under ett, og som samtidig tjener nasjonale interesser på en hensiktsmessig måte.

Jernbaneutbyggingen er også et verktøy for by- og samfunnsutvikling. At lokalpolitikerne griper muligheten begjærlig, er ikke bare å forvente, men også noe vi bør kreve. Utbyggingen vil ifølge alle prognoser føre til et vesentlig attraktivitetsløft både lokalt og regionalt. Dette trenger Østfold i aller høyeste grad!

I Sarpsborg og Fredrikstad har debatten primært handlet om enten dobbeltspor via bykjernene, eller dobbeltspor i rett linje med en felles sentralstasjon mellom byene. Lignende valgmuligheter finnes også i Moss og Halden.

Alternativene bør oppfattes som muligheter, ikke motsetninger. Alle løsningene har fordeler, og alle har ulemper. Og det er ikke slik at noen av disse løsningene vil skape positiv lokal utvikling, og de andre ikke. Løsningene er ulike, men alle vil gi byene og regionene et formidabelt utviklingspotensial.

Det viktige spørsmålet er: Hvilken løsning vil skape den utviklingen som tjener byene, fylket og landet best – på lang sikt?

Aksjonsgruppene sitter ikke med fasiten, og det tror vi ikke lokalpolitikerne, Jernbanedirektoratet eller Samferdselsdepartementet gjør heller. Men likevel – hvor sannsynlig er det at en løsning som ble valgt på begynnelsen av 90-tallet, framstår som det klokeste valget i 2018?

Vi skal bygge en samferdselsløsning som med stor sikkerhet vil være Norges viktigste transportåre i mange generasjoner framover. Det er ikke først og fremst vi som lever i dag som kommer til å benytte denne, men våre barn og barnebarn. Løsningen skal ikke primært dekke samfunnets behov i dag, men behovet om 30–50–100 år.

Vår generasjon er gitt denne gedigne utfordringen! Det forplikter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags