Om tidsbruk og jordbruk i Råde

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Glenn Melby svarer på innlegg han beskyldes for å ha vært meget nedlatende mot bønder som mister jord til dobbeltsporet og for ikke å ha greie på hvillke områder som kan bli fullverdig dyrkinget mark.

DEL

Leserbrev 

Mitt innlegg i Fredriksstad Blad 12. september om InterCity-utbyggingen gjennom Råde har resultert i to nye svarinnlegg jeg må få kommentere.

Ørmen og Onsøyfjæringen vel mener (Fredriksstad Blad, 27. september) at den politiske behandlingen av InterCity-planene 8. desember 2016 gikk for raskt. De viser til at politikerne kun brukte 15 minutter på behandlingen av saken, og mener dette var «meget nedlatende».

Saken som ble behandlet i det aktuelle møtet, var Råde kommunes forhåndsuttalelse til planprogrammet - det vil si planen for hva som skal planlegges. Saken var av helt overordnet karakter. Når forslaget til reguleringsplan foreligger senere, vil vi selvsagt gå langt dypere inn i dette. Da har vi et mer detaljert grunnlag for en god politisk behandling.

Problemet er vel heller at vi ikke har hørt så mye fra de som er enige med det politiske flertallet i Råde….

Velforeningen spør videre – lett ironisk – om vi i det hele tatt har hørt på andre enn BaneNor. Jeg vil minne om at det var flere politikere til stede på både et åpent informasjonsmøte 6. desember og på Råde Bondelags dialogmøte 3. mai. I forbindelse med behandlingen av planprogrammet har det kommet inn en rekke innspill, som ligger til grunn i saken. I tillegg har jeg fått personlige henvendelser, fra både Ørmen og Onsøyfjerdingen vel og enkeltpersoner som er motstandere av planene. Problemet er vel heller at vi ikke har hørt så mye fra de som er enige med det politiske flertallet i Råde….

Senterpartiet i Råde mener i et innlegg i samme avis 4. oktober at det ikke er realistisk å benytte de vel 6.700 dekarene som i dag ligger uproduktivt i Råde som dyrka mark. Det er korrekt at min kilde for dette er Skog landskaps ressursoversikt for 2014 (http://www.skogoglandskap.no/filearchive/ressursoversikt_02-2014.pdf). Her defineres dyrkbar jord slik: «Dyrkbar jord er arealer som ved oppdyrking kan settes i stand til å holde krav til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking». Jeg velger å forholde meg til Skog og landskap som et kompetent fagorgan, og mener derfor det er hold i å se dette som ressurser som ligger uproduktivt.

I tillegg kommer mulighetene som ligger i jordflytting og nybrott. Jeg har ikke sett noen beregninger for hvor stort potensial dette utgjør, men vi vet at jordflytting er gjennomført tidligere i Råde.

Råde Senterparti har en stor andel av gårdbrukere blant sine medlemmer. Jeg kjenner flere av disse som solide fagfolk, men de har likevel ikke enerett på argumentasjonen rundt jordvern og arealbruk. Jeg er overrasket over at Råde Senterparti har så vanskelig for å se mulighetene i de ressursene som ligger nettopp her.

Glenn Melby

Kommunestyrerepresentant Råde Høyre

Råde

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags