Hvordan reiser man kollektivt fra Horten til Oslo?

Mange vil svare at man tar buss til Skoppum og tog videre til Oslo. Andre vil svare buss til Holmestrand stasjon med bytte til tog der.
Et lite fåtall vil svare: Bastøfergen til Moss og så toget til Oslo. Dette fåtallet har knekt koden!
De sparer ti minutter sammenlignet med dem som reiser om Holmestrand.

Og de sparer penger, mye penger. Ved å reise via Moss sparer man 81 kroner hver vei hvis man kjøper enkeltbillett eller 1.115 kroner for et månedskort! Altså 13.380 kroner i året! Og det blir bedre: Når Follobanen står ferdig i 2021, blir reisetiden redusert med 11 minutter.

Med denne tidsgevinsten vil reisetiden Horten-Oslo via Moss bli kun tre minutter lengre enn kjøretiden med bil fra Horten til Oslo. Og fra 2024 vil det også bli flere tog fra Moss til Oslo. På sikt vil det gå fire ganger flere tog til Oslo fra Moss enn fra Skoppum og Holmestrand!

I dag ligger Moss jernbanestasjon i gangavstand fra fergeterminalen. I den vedtatte planen har Bane NOR plassert stasjonen slik at det fortsatt blir gangavstand fra fergeterminalen. Med denne løsningen vil Moss stasjon bli den viktigste jernbanestasjonen for Horten. Horten har 27.000 innbyggere, nesten like mange som Moss. I tillegg ligger et av studiestedene til Høgskolen i Sørøst-Norge i Horten. Dette er mildt sagt et stort reisemarked!

Men Norsk Bane AS har på oppdrag fra aksjonsgruppen Bedre Byutvikling i Moss lansert et alternativ med stasjon på Bjerget/Myra. Dette alternativet vil føre til at man må bruke buss mellom fergen og jernbanen, noe som i praksis vil gjøre det mye vanskeligere å reise fra Horten til Oslo via Moss. Dette vil få konsekvenser for et antall brukere tilsvarende hele Moss kommune!

Norsk Bane AS har ikke tatt hensyn til passasjertrafikken til og fra Horten. Hadde de tatt hensyn til denne, ville det slått svært negativt ut for deres anbefalte alternativ, som ligger én kilometer fra havna.
Men så må det sies at Norsk Bane AS ble leid inn for å dokumentere aksjonsgruppen sin påstand om at alternativet til Bane NOR var elendig.

Uansett om Bane NOR hadde skjulte hensikter bak stasjonsvalget, så valgte de det riktige alternativet.

Men heller ikke hos Bane NOR er det mulig å finne noen omtale av passasjertrafikken til og fra Horten. Når fergeforbindelsen omtales, er det kun om løsninger for biltrafikk! Det virker ved første øyekast som om de rett og slett har oversett Horten, Norges 24. største tettsted og Østlandets største by uten jernbaneforbindelse.

Men hvis man ser nærmere på planene, legger man merke til at stasjonen får en inngang fra Strandgata i retning fergeterminalen. Denne inngangen er den som oftest presenteres i Bane NOR sine bilder og videoer. Stasjonens tyngdepunkt flyttes fra bysiden av sporet til sjøsiden!
I den 24 år gamle konsekvensutredningen for dobbeltsporet gjennom Moss kommer det frem at nåværende alternativ er det eneste alternativet som reduserer avstanden og forbedrer forbindelsen mellom fergeterminalen og stasjonen.

En mulig grunn til at Bane NOR ikke har omtalt bytte mellom ferge og jernbane i Moss som den «egentlige» grunnen til valg av stasjonsplassering, er at dette kunne skape problemer ved regulering av dobbeltsporet på Vestfoldbanen. Dersom det ble sagt at Moss stasjon skulle betjene Horten, ville det kunne skapes inntrykk av at Horten ikke ville få stasjon eller en dårligere stasjonsplassering på Vestfoldbanen.

Uansett om Bane NOR hadde skjulte hensikter bak stasjonsvalget, så valgte de det riktige alternativet.

En spennende mulighet ved Moss stasjon er at det blir mulig med direkte bytte mellom hurtigbåt og tog. Reisetiden mellom Horten og Oslo via Moss vil dermed bli på rundt 50 minutyter. Dette blir raskere enn toget fra Holmestrand til Oslo!

Persontrafikken til og fra Horten via Moss er et svært viktig argument når man velger stasjonsplassering i Moss. Etter min mening det viktigste!

Som sagt over er en by med 27.000 innbyggere et veldig stort reisemarked. Man burde egentlig omdøpe Moss stasjon til Moss/Horten øst. Folk i Horten vil definitivt ikke bruke stasjonen på Skoppum Vest (åtte kilometer fra sentrum!) når de skal til og fra Oslo.

Les også

Hodeløst InterCity-valg i Moss på bekostning av helefylket