En plikt for Aksjon Rett Linje å fortsette

Store forandringer: Området mellom Glemmen videregående skole og Glemmen kirke vil bli totalforvandlet når den nye jernbanestasjonen bygges her. Asgeir Nesøen fremholder at mange, mange hundre vil utsettes for støy når dobbeltsporet er bygd.

Store forandringer: Området mellom Glemmen videregående skole og Glemmen kirke vil bli totalforvandlet når den nye jernbanestasjonen bygges her. Asgeir Nesøen fremholder at mange, mange hundre vil utsettes for støy når dobbeltsporet er bygd. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det er rabalder i så og si samtlige østlandsbyer som skal få InterCity-sporene gjennom sentrum, skriver styremedlem Asgeir Nesøen når han begrunner hvorfor Aksjon Rett Linje vil fortsette arbeidet for et vraket alternativ.

DEL

Leserbrev 

Etter vedtaket i Sarpsborg bystyre 2. mars d.å. hersker det stor usikkerhet rundt Aksjon Rett Linjes fremtid både i Sarpsborg og Fredrikstad. Tilhengerne av utbygging tvers gjennom bysentraene mener nå at aksjonen har fått den siste spikeren i kista, og kommer med noen siste krampetrekninger før den legges død.

Ryktene om Aksjon Rett Linjes død er sterkt overdrevne. Hvorfor? Fordi fakta gjenstår: InterCity-utbygginga vil medføre store ulemper for kommunenes innbyggere. Viktige kulturminner i Sarpsborg vil kunne gå tapt. Sarpsborg bystyre har gjennom sitt vedtak 2. mars faktisk vedtatt hva Stortinget har vedtatt.

Det blir ikke kapasitet til gods i henhold til det Stortinget har vedtatt om at minst 30 prosent av godset på vei skal over på tog og båt innen 2030. Argumentene «byutvikling» og «knutepunktutvikling» er hule argumenter som tar seg godt ut på trykk, men som det mildt sagt er delte meninger om, også blant fagfolk. Det er rabalder i så å si samtlige østlandsbyer som skal få InterCity-sporene gjennom sentrum.

Har Norge virkelig råd til å bygge dobbelt- spor for bare persontransport sånn som Bane NOR påstår?

Det har etter hvert gått opp for kommunenes innbyggere hva utbygginga vil medføre. Bane NOR har kunnet fortelle oss om støyskjerming og lydisolering av hus langs linja. For det første vil støyskjerming rette seg inn mot innendørs støygrense, og ikke utendørs, og for det andre vil støyskjerming bli svært dominerende i et mange kilometer langt belte gjennom byene. I sum vil dette bety betydelig dårligere bomiljø for mange, mange hundre innbyggere.

Vi har til dags dato ikke sett en god løsning for krysning av Sarpefossen, til tross for at politikerne kan fortelle om godt samarbeid med Bane NOR og Riksantikvaren.

Bane NOR har den siste tida uttalt at det vil gå lite gods på InterCity-dobbeltsporet, for å berolige innbyggerne. Vårt spørsmål til samfunnet blir derfor: Hvor skal godset gå? Har Norge virkelig råd til å bygge dobbeltspor for bare persontransport sånn som Bane NOR påstår? Det er mulig vi har råd til det, men har planeten tid til å vente på de miljøvennlige løsningene? Hvor er eventuelt planene for godstransport på tog, og når skal dette arbeidet i gang?

«Byutvikling» og «knutepunktutvikling» er begreper som er langt mer kontroversielle enn det tilhengerne av S-linja forfekter. Det kan godt hende at det å rive eldre trehusbebyggelse og så sette opp moderne bomaskiner i glass og betong er god «byutvikling», men dette er såpass kontroversielt både i Fredrikstad og Sarpsborg at vi mener politikerne må gå til valg på det. Det har man aldri gjort.

Vi observerer stor motstand i Hamar, Tønsberg, Moss, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad mot de planlagte traseene gjennom sentrum, og det blir heller ikke bygd nye traseer på denne måten i Sverige og Danmark. Er det kanskje faktisk Bane NOR som tar feil?

Det er av disse grunnene Aksjon Rett Linje ikke bare har rett til å fortsette, men også en plikt til å fortsette. En plikt overfor samfunnet, demokratiet og fornuften!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags