Bedre togtilbud på Østfoldbanen

VALGKAMP: Samferdselsministeren på valgkamparrangement i Fredrikstad for halvannen uke siden. Vi ser fra venstre: Erlend Wiborg (stortingsrepresentant Østfold Frp), Anita Vik (gruppeleder Fredrikstad Frp), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), Rowena von Ohle (4. kandidat Østfold Frp), Leif Eriksen (fylkesleder Østfold Frp) og Ulf Leirstein (stortingsrepresentant Østfold Frp).

VALGKAMP: Samferdselsministeren på valgkamparrangement i Fredrikstad for halvannen uke siden. Vi ser fra venstre: Erlend Wiborg (stortingsrepresentant Østfold Frp), Anita Vik (gruppeleder Fredrikstad Frp), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), Rowena von Ohle (4. kandidat Østfold Frp), Leif Eriksen (fylkesleder Østfold Frp) og Ulf Leirstein (stortingsrepresentant Østfold Frp). Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Tiltakene på strekningen Oslo-Seut vil gjøre det mulig med to InterCity-tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Fredrikstad i 2024, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til kritikk om at «intet vil skje de nærmeste ti årene».

DEL

Leserbrev 

Togtilbudet på Østfoldbanen skal bli bedre. Vi er allerede i gang med å se på ulike løsninger. Det er altså ikke riktig at intet vil skje de nærmeste ti årene. Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen kan med andre ord avslutte sin klagesang.

Jernbanedirektoratet vurderer nå hvilke forbedringer i togtilbudet det er mulig å innføre på kort sikt, uten at det går ut over punktlighet og regularitet i togtrafikken. Direktoratet ser spesielt på hvilke muligheter vi har for å øke kapasiteten ved å sette inn dobbeltdekkere som innsatstog i rushtiden, og om InterCity-togene på strekningen Oslo - Halden kan stoppe på Ås utenom rushtiden. 

Vi mener jernbanens rolle i transportsystemet kan styrkes. Derfor er vi opptatt av å legge til rette for at flere tar toget i og mellom byområdene, og at mer gods blir fraktet skinnelangs over store avstander. Etter at vi overtok i 2013 har utbygging av nye prosjekter pågått for fullt, og vi har økt bevilgningene betraktelig til planlegging av nye prosjekter og til vedlikehold av dagens jernbanenett. Det settes stadig nye passasjerrekorder.

I april i år la vi fram Nasjonal transportplan 2018-2029. Her legges det opp til en stor satsing på InterCity-strekningene, blant annet mellom Oslo og Halden på Østfoldbanen. Kapasiteten på dagens bane er til tider sprengt, ikke minst mellom Oslo og Ski, der det kun er ett dobbeltspor i dag. På denne strekningen vil åpningen av Follobanen være en viktig brikke for å forbedre togtilbudet på Østfoldbanen, og det vil skje før 2027. Lokale Ap-politikere som har reagert med sjokk og vantro i media, kan finne hvilepulsen og se litt lysere på livet for et øyeblikk.

Vi skal få økt frekvens mellom Oslo og Moss/Fredrikstad i grunnrute, og redusere reisetiden på grunn av Follobanen og de nye dobbeltsporstrekningene på Østfoldbanen. Samtidig får vi kvartersavganger på lokaltoget mellom Ski-Oslo-Stabekk (linje L2). For de reisende fra de fleste stasjonene langs denne banen betyr dette dobbelt så mange avganger som i dag. Dette skjer allerede fra Follobanen åpner i 2021.

I dag er det ett tog i timen i grunnrute og innsatstog i rushretning for InterCity-togene på Østfoldbanen. I Nasjonal transportplan 2018-2029 legges det blant annet opp til å ferdigstille dobbeltspor fram til Seut nord for Fredrikstad i 2024 og til Sarpsborg i 2026. Tiltakene på strekningen Oslo-Seut vil gjøre det mulig med to InterCity-tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Fredrikstad i 2024. Sammen med lokaltoget vil dette kunne gi fire tog i timen til Moss.

Vi investerer store summer i Østfoldbanen, og selvsagt skal det bety et enda bedre togtilbud for de reisende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags