Kartet gir ikke grunn til å skrinlegge tunnel

Utsnitt av «Aktsomhetskart for tunnelplanlegging» som var illustrasjon til Kristoffer Hagens innlegg «Tunnel fra Rolvsøy til Solli kan bli en byggeskandale».  De oransje feltene angir at det er stor sannsynlighet for dypforvitring som igjen betyr risikable grunnforhold for å bygge tunnel.

Utsnitt av «Aktsomhetskart for tunnelplanlegging» som var illustrasjon til Kristoffer Hagens innlegg «Tunnel fra Rolvsøy til Solli kan bli en byggeskandale». De oransje feltene angir at det er stor sannsynlighet for dypforvitring som igjen betyr risikable grunnforhold for å bygge tunnel.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Det er ingen saklig grunn til å skrinlegge rett linje, eller veitunnel til Solli på bakgrunn av skremslene Kristoffer Hagens aktsomhetskart viser, mener Håkon Melleby som selv er forkjemper ny jernbanetrasé i rett linje utenom Fredrikstad og Sarpsborg.

DEL

Leserbrev 

Selvsagt skal man i dette tilfellet, som i alla andre prosjekter, vise aktsomhet og planlegge tilstrekkelig for å unngå overraskelser. Kristoffer Hagen skal ha ros for den grundighet han har lagt for dagen i den diskusjonen som har pågått i lengre tid vedr IC-diskusjonen.

Men at dette kartet kan legges til grunn for entydige konklusjoner om hvilke problemer som kan oppstå ved tunnelbygging i Fredrikstadmarka, er vel å ta hardt i? Dette gjelder uansett om det er snakk om RL (dobbeltspor i rett linje med stasjon på Rolvsøy), veitunnel til Solli, eller en tunnel gjennon byen til Lisleby.

Uansett burde de ansvarlige politikere og fagpersoner etterspørre hvilke kriterier og sannsynlighetsbetraktninger som er lagt til grunn ved utarbeidelse av dette kartet. Det ville være merkelig dersom et «virkelighetskart» ville vist like mange og så omfattende problemområder.

Et annet spørsmål burde være om hvor dyp en tunnelløsning burde/måtte bli. Er det så sikkert at den over hele strekningen må ligge dypt i fjell? Hvorfor kan den ikke over enkelte strekninger legges i kulverter, som i sin tur mer eller mindre kan skjules med landskapsarkitektoniske «grep»?

Jeg er klar over at «grønne» krefter da vil si at det vil ødelegge landskapet og opplevelsen med å kunne ferdes i naturen – men er det så sikkert at det må bli resultatet? Her kunne kanskje dyktige landskapsarkitekter bidra med synspunkter om landskapsmessig gode løsninger?

Dette er et «aktsomhetskart», noe som skulle bety nettopp det – at man er aktsom, noe som igjen må bety at man undersøker nærmere hvor store eventuelle problemer kan bli, og foreskriver hvilken betydning dette vil gi for en evt gjennomførelse.

Uten en slik undersøkelse er et slikt kart ikke egnet til annet enn et verktøy for å stanse en videre diskusjon om muligheter. Dette spillet kan jo politikerne til fulle, noe de har vist gjennom alle disse årene denne diskusjonen har pågått! Nå er det kanskje på tide å forholde seg til en virkelighet, og ikke bare til politisk ønsketenking? At enkelte krefter vil bruke dette for alt det er verdt for å stoppe videre diskusjoner, behøver man ikke å tvile på, men det er ingen saklige grunner for ikke å tenke rasjonelt i en så viktig sammenheng som dette.

Noen vil selvsagt også hevde at dette vil gå ut over fremdriften i planleggingen, men det må være mye viktigere å få en fremtidsrettet løsning, og det er heller ikke gitt at et ferdigtidspunkt behøver å komme så mye lenger ut i tid av den grunn.

Alt i alt, så er det ingen saklig grunn til å skrinlegge verken RL, eller veitunnel til Solli på bakgrunn av skremslene dette kartet viser, men derimot å se på de mulighetene for fremtidige gode løsninger for fremtiden, og ikke godta den «sannhet» som til nå har styrt denne debatten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags