Endelig ser det ut som noen har forstått det. Det at nær ti prosent av den norske befolkning ikke er på nett – og at de aldri vil komme seg dit! Aftenposten har tirsdag den 13. mars en artikkel som tar for seg situasjonen for 400.000 nordmenn som ikke greier å benytte digitale tjenester.

Myndigheter og bedrifter har hatt den naive forestillingen at dette skulle kunne løses ved opplæring. Problemet de ikke har sett, eller innsett, er at majoriteten av de ikke-digitale ikke er i nærheten av å være motivert for å komme seg på nett og ta den opplæring som ville være påkrevet.

Dette har vi hatt kunnskap om. For nær to år siden ringte vi opp 580 av våre medlemmer for å hente inn manglende e-postadresser. Da erfarte vi at 350, alt vesentlig medlemmer over 75 år ikke var på nett. På våre spørsmål om hva de aktet å gjøre med dette, var det ikke en eneste en som ga uttrykk for ambisjoner om å skaffe seg PC og ta den nødvendige opplæringen.

Dette er en nesten ufattelig diskriminering av eldre.

 

DNB møtte en utfordring da de for en tid tilbake la ned en rekke filialer. Hva med de av kundene som ikke var på nett og som mistet en mulighet til personlig, lokal betjening?

En gruppe med velkvalifiserte, entusiastiske yngre ansatte i DNB fikk ansvaret for et særdeles ambisiøst opplæringsprosjekt – alle skulle på nett. Vi ble spurt om råd i denne forbindelse, og ga blant annet uttrykk for vår kunnskap om den manglende motivasjon blant de ikke-digitale. En dyrekjøpt erfaring – DNB har nå forstått at «alle» aldri vil komme på nett. De har skrotet prosjektet og satser nå på å utvikle løsninger også for dem som ikke er på nett. En prisverdig snuoperasjon!

SENIOR NORGE er ikke på noen måte for å bremse eller forhindre digitaliseringen. Men vi arbeider for at innføringen av ny teknologi skjer på en måte som tar rimelig hensyn til de som ikke er, og aldri vil bli, digitale.

Så opplever vi at innføringen skjer rått og brutalt uten hensyn til at en stor del av den norske befolkningen står utenfor. Dette er en nesten ufattelig diskriminering av eldre.

Slik har det blitt fordi vi har overlatt styringen til 35-åringene. En generasjon som ikke har innsikt i de eldres forutsetninger, og som heller ikke gjør seg umaken verd å sette seg inn i disse. Generasjonskløften er mer enn tydelig!

Slik blir det når pensjonistene praktisk talt ikke er representert i styrende organer. På Stortinget er det til eksempel kun to representanter som er pensjonister. To som skal hevde interessene til over 900.000 pensjonister!

Forsøk å se proporsjonene! Det er ingen liten minoritet som er satt på sidelinjen. De 400.000 ikke-digitale utgjør nær ti prosent av den norske befolkning! Dette til ettertanke!